Psihijatri u Hercegovini: Uz alkohol i droge porast anksioznih poremećaja

„Suvremena psihofarmakoterapija: temelj liječenja osoba s duševnim smetnjama“, tema je ovogodišnje Psihijatrijske subote koja će se održati u subotu 6. lipnja u Mostaru.
”Psihijatrija kao medicinska grana uvijek je bila na repu nekih medicinskih događanja jer nije imala adekvatne lijekove. Ranije su se primjenjivale razne vrste psihoterapije koju je utemeljio Freud a nije bilo adekvatnih lijekova sve do unatrag jedno pedeset, šezdeset godina te je nakon otkrića lijekova počela suvremena era u kojoj imamo moćne lijekove za više psihoza, za depresije, za anksiozne poremećaje i sve druge poremećaja tako da je sada psihofarmakoterapija postala temelj u liječenju duševnih bolesnika i osoba sa duševnim poremećajima”, rekao je za Bljesak.info prof. dr. sc. Dragan Babić predsjednik Organizacijskog odbora Psihijatrijske subote.
Kontinuirano usvajanje novih spoznaja o psihofarmacima unaprijedilo je liječenje, bolesnicima vratilo sigurnost i vratilo ih u obitelj i društvo, te tako i ova psihijatrijska subota ima za cilj razmjenu znanja sa stručnjacima iz regije. Kada su u pitanju duševne bolesti na našem području, Babić ističe kako uz shizofreniju i teške depresije koje su uvijek konstanta u današnje vrijeme imamo porast takozvanih anksioznih poremećaja.
”Puno ljudi zbog nečega strepi, nesigurno je, brine, imamo porast pijenja alkoholnih pića, uporabe psihoaktivnih tvari, droga. Zanimljivo je da se dobna granica pomiče, sve mlađi i mlađi ljudi počinju s uporabom alkohola i droga, te je i tu problem”, objašnjava Babić i dodaje kako muškarci nešto više piju i koriste droge, dok žene imaju više anksioznih i depresivnih poremećaja, no i jedni i drugi obolijevaju od svih.
Kada je u pitanju liječenje, dobar psihijatar je samo jedna karika u tom lancu, da bi netko imao ispravno i potpuno liječenje tu su tri stvari.
”Psihijatar – lijekovi koje on propisuje, socijalna sredina – primarno obitelj i društvena zajednica gdje pacijent živi i radi, te sama ličnost. Kod blažih poremećaja ličnost je u najvećoj mjeri očuvana, i najteži duševni bolesnik nije u svemu potpuno lud, ima zdrave dijelove ličnosti. Liječenje se odvija u trokutu, psihijatar, socijalna sredina i ličnost. Ako je ličnost jaka i zdrava, i ako ima potporu obitelji i sredine, onda psihijatru nije teško, no ako je neko kao ličnost pasivno ovisna ili emocionalno nestabilna ili ako nema obitelji, onda je psihijatru dosta teško”, govori Babić i naglašava kako je uz poratno vrijeme uzrok poremećaja i stil života u kojem se mladi sve manje kreću, manje smiju i neispravno hrane te otuđenje koje se javlja kopiranjem zapadnog stila života.
Babić ističe kako je posljednjih desetak godina psihijatrija u Mostaru i Hercegovini jako napredovala i sam nivo zaštite je zadnjih godina uz kvalificirane stručnjake i kadar, jako podignut, te nimalo ne zaostajemo za psihijatrijskim centrima u regiji.
”Zahvaljujući Medicinskom fakultetu, Klinici za psihijatriju, školovanju svih tih kadrova, mnogi su magistrirali doktorirali, imamo profesore, simpozije, kongrese, pišemo znanstvene radove i možemo reći kako je mostarska psihijatrija stala uz rame najboljim psihijatrijama u regiji. Nimalo ne zaostajemo a u nekim stvarima i prednjačimo. Osposobljeni smo da liječimo razne vrste bolesnika i vrlo rijetko šaljemo bolesnike u druge centre jer ovdje možemo liječiti sve vrste psihičkih poremećaja ”, objašnjava nam jedan od organizatora Psihijatijske subote i dodaje kako se u radu na klinici ističe i personalizirani pristup u kojem su pacijenti uključeni u svoje liječenje.
Na 12. simpoziju koji će ovu godinu ugostiti stručnjake iz BiH i regije, će biti iznesena vrlo interesantna i intrigantna predavanja koja će imati za cilj i zadaću pokušati podići nivo znanja stručnjaka iz oblasti mentalnog zdravlja iz područja suvremene psihofarma koterapije. Psihijatrijska subota je namijenjena stručnjacima iz oblasti mentalnog zdravlja, (psihijatrima, psiholozima, socijalnim radnicima) ali i liječnicima iz primarne zdravstvene zaštite.