Published On: Sri, pro 10th, 2014

PRVI ZNAKOVI EKONOMSKOG OPORAVKA I IZLASKA IZ RECESIJE: Sve veći broj korisnika kokaina u BIH

Iako nema preciznih statističkih podataka o broju ovisnika u Bosni i Hercegovini, procjenjuje se da više od 20 posto mladih između 15 i 24 godina koristi neku od droga.

Od tog broja, više od 70 posto je mlađe od 20 godina, a 35 posto su malodobnici. Više od 300 ovisnika trenutačno se nalazi na odvikavanju u raznim terapijskim zajednicama. Oko 800 njih liječi se u medicinskim ustanovama koristeći metadonsku terapiju.

Čak 7500 je registriranih korisnika injekcijskih droga, što je za polovinu manje nego u zemljama regije. Međutim, evidentan je porast broja mladih koji koriste marihuanu.

BiH spada u skupinu država sa zabrinjavajuće velikim postotkom korisnika kokaina, pokazuje svjetsko izvješće UN-a za ovu godinu. U izvješću su zemlje svrstane u pet kategorija, a BiH je u četvrtoj, što znači da tu drogu koristi između 0,51 i jedan posto bh. populacije starosti između 15 i 64 godine. Istraživanjem je tretirana i potrošnja ekstazija u svijetu.

Dostupna samo bogatim

Kada je riječ o BiH, taj narkotik, sudeći po istraživanju, nije toliko popularan. Međutim, borci protiv narkotika smatraju da potrošnja kokaina u BiH ipak nije tako velika jer je, kako dodaju, riječ o drogi koju sebi svatko, i da hoće, ne može priuštiti.

“Kokain uglavnom koriste imućniji, budući da se radi o skupljoj vrsti droge. U našoj udruzi ne znamo nikog tko je redoviti korisnik kokaina. Ta droga kod nas i nije baš toliko prisutna”, navodi Nermina Hrvić, predsjednica Udruge roditelja djece ovisnika o drogama, te upozorava da je bitno izgraditi svijest kako je droga zlo i da se tome moraju suprotstaviti.