Published On: Ned, lis 19th, 2014

Projekt za dionicu autoceste od Konjica do Mostara i Počitelja još uvijek ne postoji

Projekt za dionicu autoceste od Konjica do Mostara i Počitelja još uvijek ne postoji

Iako je koridor Vc dobio svoje prve kilometre u Hercegovini te je odnedavno jedno od najvećih svetišta u ovom dijelu BiH autocestom povezano s RH, dosadašnjom dinamikom radova proći će još mnogo godina dok Hercegovina u potpunosti bude uvezana autocestom.

Idejno rješenjeNaime, projekt za dionicu od Počitelja do Konjica (dio koji prolazi kroz Mostar) još uvijek ne postoji. “Kada je riječ o dionici od Konjica i Jablanice do Mostara sjevera, u tijeku je izrada optimizacije idejnog projekta s ciljem racionalizacije izgradnje te dionice”, potvrdili su nam iz tvrtke “Autoceste” FBiH. Da konačnog projekta za ovaj dio autoceste koji bi Mostar povezao s RH, a Hercegovinu sa Sarajevom nema, potvrđuje i činjenica da je na jednoj od sjednica Vlade FBiH, koja je održana krajem srpnja ove godine, usvojeno tek idejno rješenje trase autoceste na koridoru Vc od Konjica do Mostara koja prolazi dolinom Bijela i dalje kroz planinu Prenj. U informaciji JP “Autoceste”, koja je razmatrana tom prilikom na Vladi FBiH, se ističe da bi optimizacijom trase iz idejnog rješenja, uz korištenje prirodnih pogodnosti terena (prolaz kroz dolinu Bijela) i nova tehnološka dostignuća u tunelogradnji za proboj kroz planinu Prenj, ona bila skraćena za 18 kilometara i ostvarena ušteda veća od 300 milijuna eura. Tom prilikom Javno poduzeće “Autoceste” FBiH je zaduženo izraditi idejni projekt i studiju utjecaja na okoliš nove varijante ove trase prema predloženom idejnom rješenju. Prilikom izrade idejnog projekta, JP “Autoceste FBiH” će posebno razmotriti i izraditi sveobuhvatno prometno rješenje povezivanja na koridor Vc općina Konjic i Jablanica.

Odobren kredit

Kada je u pitanju dionica koja će uvezati granicu Hrvatske s Počiteljem, iz Javnog poduzeća “Autoceste FBiH”, koje je proteklih godina bilo pod palicom SDP-a, ističu da je izrada glavnog projekta dionice Zvirovići – Počitelj u završnoj fazi, kao i izrada elaborata eksproprijacije kao nužan preduvjet za otkup zemljišta. Za ovu dionicu su od Europske investicijske banke odobrena sredstva za izgradnju i ista bi se trebala početi graditi početkom sljedeće godine. Podsjetimo, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na jednoj od posljednjih sjednica u Sarajevu utvrdilo prijedlog ugovora o financiranju između BiH i Europske investicijske banke – koridor Vc, Počitelj – Bijača, kojim je odobren kredit u iznosu od 100 milijuna eura, s rokom otplate 25 godina, te uz grace razdoblje od šest godina. Dionica Počitelj – Bijača podijeljena je na tri poddionice, i to Kravice – Bijača i Zvirovići – Kravice dužine po pet kilometara, te poddionica Počitelj – Zvirovići u dužini 11,2 kilometra. Ukupni projektni troškovi procijenjeni su na 225 milijuna eura pa će dio nedostajućih sredstava biti osiguran iz vlastitih sredstava, te iz drugih kreditnih izvora. Kada je, pak, u pitanju dionica Tarčin – Konjic, tu je završen glavni projekt i u tijeku je eksproprijacija zemljišta.

vecernji.ba