Profesori engleskog jezika grade temelje za državno udruženje

tuzlUdruženje profesora engleskog jezika iz Tuzlanskog kantona (The Tuzla English Teachers’ Association-TETA) i Američki Kutak Mostar organiziraju prezentaciju i predstavljanje ovog udruženja čiji je cilj ostvarivanje suradnje profesora engleskog jezika iz cijele BiH i postavljanje temelja za stvaranje državnog udruženja.
TETA je osnovana u kolovozu 2011. godine kao rezultat rada nekolicine profesora – entuzijasta. Do sada su organizirali četiri seminara za profesore engleskog jezika na kojima je bilo prisutno prosječno 120 učesnika; obrađeno je oko 30 različitih tema iz metodike nastave kao i onih vezanih za samu važnost kontinuiranog profesionalnog razvoja.
Tijekom 15. i 16.6. tekuće godine, TETA organizira Prvu međunarodnu konferenciju za profesore engleskog jezika u Bosni i Hercegovini. Tema konferencije je ‘ELT Classroom Challenges: Addressing Individual Students’ Needs’ i predstavljaće krunu projekta interetničke suradnje koja je podržana sredstvima Američkog veleposlanstva u Sarajevu. Naime,krajnji cilj je ostvariti suradnju sa kolegama profesorima širom zemlje, pozvati ih, omogućiti im dolazak na konferenciju, na kojoj bi se postavili temelji za organiziranje strukovnog udruženja na nivou Bosne i Hercegovine.
TETA i Američki Kutak Mostar pozivaju profesore engleskog jezika da dođu na prezentaciju pod nazivom: ‘Continuing professional development (CPD )- the means to maintain the knowledge and skills related to our professional lives’ koja će se održati u Američkom Kutku Mostar u petak 12.4 u 16:00 sati.
Na ovoj prezentaciji će sudjelovati članovi TETA-e te Lisa Hundley, Senior English Language Felloow iz Tuzle. Prisutnim profesorima će biti dodijeljeni certifikati.

more recommended stories