Published On: Sri, svi 26th, 2021
#3rd | By Desk

Prof. dr. Zoran Tomić izabran na novi mandat rektora

Senat Sveučilišta u Mostaru, danas je izabrao prof. dr. Zorana Tomića, redovitog profesora, za rektora Sveučilišta u Mostaru na novi četverogodišnji mandat. Nakon izbora dekana u ožujku na Sveučilištu u Mostaru završeno je izborno razdoblje i tako će novi Senat Sveučilišta od 1. listopada 2021. biti znatno izmijenjen, prenosi Hrvatski Medijski Servis.

Kako je priopćeno sa mostarskog Sveučilišta, izboru dosadašnjeg rektora Tomića na novi mandat prethodilo je izlaganje programa koji je nazvan „Vizija Sveučilišta“.

„Potrebna nam je nova vizija, vizija koja uključuje novo dimenzioniranje uloge sveučilišta u društvu“, istaknuo je rektor Tomić naglašavajući kako se puno toga izmijenilo u društvu pa tako i u visokom obrazovanju.

Navodi se i da je rektor svoj program Tomić podijelio je u osamnaest dijelova ukazujući na nove oblike organizacije i korištenje resursa Sveučilišta.

-U narednom četverogodišnjem mandatu osmišljavat ćemo novu strategiju ali Sveučilište čeka i međunarodna akreditacija kao i akreditacija studijskih programa. Središnje mjesto programa posvećeno je obrazovanju i nastavi. Naglasak je stavljen na kvalitetno i inovativno obrazovanje, pokretanje više interdisciplinarnih diplomskih i doktorskih studija, dualno obrazovanje kao i perspektiva novih studija, prije svega sveučilišni studij glazbene umjetnosti i Sveučilišni studij kazališne i filmske umjetnosti, priopćeno je.

Na području znanstvenog, umjetničkog i stručnog razvoja istaknuta je važnost istraživanja i transfer tehnologija i inovacija, izgradnja znanstvene infrastrukture, umjetničkog stvaralaštva i dr. Jačat će se ljudski potencijali na SUM-u, poručio je rektor Tomić naglašavajući snažnu poslovnu inicijativu i suradnju s gospodarstvom.

-Upravljanje kvalitetom ostaje strateško područje rada Sveučilišta kao i međunarodna suradnja. Na planu međunarodne suradnje nastavit će se s snažnom internacionalizacijom sveučilišta, mobilnost studenata i nastavnika, internacionalizacija studijskih programa, partnerstvo preko međunarodnih istraživačkih projekata, jačanje mreže bilateralnih sporazuma i dr., priopćeno je.

Sveučilište u Mostaru jačat će i svoju društvenu ulogu kroz društvenu integraciju, snažno podupirati rad dislociranih centara u Srednjoj Bosni i Posavini, a težište će se staviti na povećavanje projekata na Sveučilištu u Mostaru. projektne aktivnosti zauzimaju visoko mjesto u prioritetima vodstva Sveučilišta u naredne četiri godine.

Navedeno je da je Tomić posebnu pozornost posvetio je studentima, ističući kako studenti jesu i moraju biti partneri u donošenju odluka, izgradnji vizije i strateškog djelovanja. Studenski zbor sveučilišta bit će mjesto gdje će se ideje studenata razmatrati i takve u dijalogu s vodstvom sveučilišta i provoditi.

-U programu rektor Tomić se osvrnuo i na važnost Ureda i Centara Sveučilišta naglašavajući posebno mjesto Ured za studente s invaliditetom i Centar za rehabilitaciju koji se planira osnovati na Sveučilištu. Područje informacijskih tehnologija bit će i dalje strateško područje razvoja Sveučilišta u Mostaru a očekuju se naredne godine puštanje u rad super suvremenog IT središta na SUM-u, priopćeno je.

U naredne četiri godine Sveučilište u Mostaru će bitno povećati sportske aktivnosti kroz Sveučilišni sportski savez, intenzivirat će rad na promociji SUM-a kao i umjetničkom području u koja su uključeni studenti./HMS/