Published On: Sri, sij 30th, 2013

Pripadnici Preostalih bit će multietnički ukras u monoetničkom i jednoumnom Sarajevu

Na temelju usvojenih amandmana, zastupnici koji se izjašnjavaju kao Preostali, budući da im nije pametno da se izjašnjavaju drugačije,  moći će formirati i klub Preostalih, pod uvjetom da postoji najmanje jedan zastupnik koji se izjašnjava kao Preostali, odnosno kao pripadnik nacionalne manjine.
Također, u vodstvu Skupštine, osim predsjedavajućeg i dva zamjenika iz konstitutivnih naroda, moći će biti i treći zamjenik, predstavnik Preostalih. Odnosno, građani koji se izjašnjavaju kao Preostali imat će ista prava kao Bošnjaci i papirnate verzije Srba i Hrvata.
Ustav je ovim usklađen s Europskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda, kao i drugim međunarodnim pravnim dokumentima kojim se štite ljudska prava i slobode kažu u Saraju.
Inicijativu za ovakve izmjene, koja je kasnije prerasla u amandmane na Ustav o kojima je provedena javna rasparava, pokrenula je Naša stranka nakon konstituiranja Skupštine KS poslije općih izbora 2010. godine, a sličnu proceduru pokrenuli su i u Domu naroda FBiH.
Većina zatupnika je tijekom rasprave u vezi sa ovim amandmanima istaknula kako su ponosni na ove promjene te su izrazili nadu da će diskriminatorske odredbe biti ukinute iu drugim županijama te na drugim razinama vlasti u našoj zemlji.
Amandmani stupaju na snagu u ponoć 30. siječnja.
Šefica Ureda Vijeća Evrope u BiH Mary Ann Hennessey čestitala je zastupnicima u Skupštini KS i navela kako je ovo historijski trenutak za Kanton Sarajevo i za Bosnu i Hercegovinu, kao i da bi ovaj korak trebali ‘preslikati’ svi parlamenti u našoj zemlji, počevši od Parlamentarne skupštine BiH.
“Napravili ste važan iskorak od politike isključivosti, ekskluziviteta i diskriminacije, bar u etničkom smislu. Demonstrirali ste ovim da su političari u Bosni i Hercegovini sposobni vidjeti dalje od kratkoročnih stranačkih razlika, tj.. Da su sposobni vidjeti opće dobro svih i da učine ono što je ispravno, jer to je ispravno “, navela je Hennessey i dodala:
“Uostalom, ljudska prava, vladavina zakona i demokracija nisu samo obveze iz sporazuma ili uvjeti za članstvo u Vijeću Europe ili Europskoj uniji, koji trebaju biti ispoštovani samo kada to naredi Sud ili kada su uključeni u Mapu puta. To su prije svega vrijednosti koje dijelimo kao Europljani, koje definiraju naš odnos kao građana u našim sustavima vlasti i koji čine naš kontinent jedinstvenim u svijetu. Iz oba ova razloga čestitam vam i zahvaljujem u ime svih ljudi ovog kantona, a posebno u ime onih koji nisu zaslužili da budu ‘manje’ građani, da ‘manje’ vrijede ili da imaju ‘manje’ glasa u javnim poslovima, samo zbog njihove nacionalnosti “.