Published On: Wed, Sep 27th, 2017
#3rd | By Desk

Predstavljeno idejno rješenje “Uređenja partera oko Osnovne škole Marka Marulića u Ljubuškom”

Jučer je u Gradskoj vijećnici predstavljeno idejno rješenje “Uređenja partera oko Osnovne škole Marka Marulića u Ljubuškom”, prema kojem bi se pored škole trebala izgraditi brojna igrališta, svlačionice, te park.

Idejno rješenje predstavio je Petar Tomić iz “Projektantske kuće Tomić”, koja je izradila ovo rješenje. On je iznio kako će izgledati školsko okruženje.

Prema rješenju, na livadi koja se sada nalazi pored škole, graditi će se igrališta i park.
Dio partera iza škole će biti podijeljen na dva dijela. Dio sa igralištima i svlačionicama i lijevi dio koji je park koji će biti uređen u kružnim motivima. U središtu tog parka će biti trg, po potrebi može fontana. U tom središnjem dijelu parka mogle bi organizirati dječje aktivnosti vezane za školu, iznio je Tomić.

On je dodao kako će se u drugom dijelu nalaziti igrališta za košarku, nogomet, tenis i odbojku.
Između igrališta će biti postavljene tribine, a igrališta će biti ograđena ogradama kako ne bi bilo prijenosa lopte.
Planirano je da se u tom dijelu izgrade muške i ženske svlačionice.

Govorio je i o uređenju ulica oko škole, planirano je uređenje proširenja za autobuse koji će dovoziti i odvoziti djecu u školu, a predviđena su i brojna parking mjesta oko škole.

Na prezentaciji je kazano kako je sastavni dio ovog projekta izrada kružnog toka na sadašnjem raskrižju prema Domu zdravlja.

Nakon sugestija građana, danas je kazano kako će pokušati u ovo rješenje uklopiti i igralište za odbojku na pijesku.

Kako je kazano, u realizaciju uređenja partera oko škole bi se trebalo krenuti tijekom iduće godine, s tim da bi se već ove godine mogao izraditi kružni tok na sadašnjem raskrižju prema Domu zdravlja.

Pogledajte kako izgleda nacrt:

Radio Ljubuški