Published On: Uto, pro 1st, 2020

PREDSJEDNIK VTSV-A Tegeltija podnio prijavu protiv osoba povezanih sa OSA-om

Predsjednik Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća Milan Tegeltija podnio je Tužiteljstvu BiH kaznenu prijavu protiv NN osobe “zaposlenih ili povezanih sa Obavještajno-siguronosnom agencijom BiH zbog krivičnog djela Napad na ustavni poredak”.

U prijavi koju je podnio Tegeltija ističe se kako je 26. studenoga objavljen “montirani audio-sadržaj koji je posljedica kontinuiranog, sustavnoga i dugogodišnjeg nezakonitog praćenja, snimanja, prisluškivanja te montiranja sadržaja protiv predsjednika Visokog sudskog I tužiteljskog vijeća BiH, od strane obavještajno sigurnosne službe BIH (OBA BIH) ili nekih njenih dijelova i osoba povezanih sa ovom agencijom, koji se koristi sa ciljem da se svrgne predsjednik krovnog pravosudnog regulatornog tijela Bosne i Hercegovine, Visoko sudsko i tužiteljsko vijeće Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu VSTV BiH)”.

Dalje se ističe kako je “cilj ovih nezakonitih aktivnosti stvaranje osuđujućeg javnog mišljenja koje će prinuditi VSTV kao instituciju na institucionalnu reakciju u cilju smirivanja takvog osuđujućeg javnog mišljenja jednog dijela javnosti, prihvaćanjem postupanja i pokretanjem procedura na osnovu predmeta nastalih izvršenjem teških krivičnih djela koje se vrši više godina u kontinuitetu te prihvaćanjem tog postupanja kao gotove činjenice i uzimanjem rezultata tih nezakonitih aktivnosti (montaža i sl.) kao autentičnih činjenica podobnih za uvođenje u proceduru i razmatranje, kako bi se na taj način prouzrokovala njegova smjena sa pozicije predsjednika VSTS BiH i na taj način otpočeo proces uvođenja potpune političko-obavještajne i paraobavještajne kontrole pravosudnog sustava BIH te na taj način izvršio napad na ustavno-pravni poredak Bosne i Hercegovine i Ustavom predviđenu podjelu vlasti”.

“U ovo krivično djelo uključena su i lica koja su zaposlena ili su u vezi sa Obavještajno sigurnosnom službom BIH (u daljem tekstu OBA BIH) a raspoređena su kako u samoj OBA BIH tako i po pravosudnim i drugim institucijama, medijima itd ( koja mogu biti kako nositelji pravosudnih ili drugih funkcija tako i državni službenici ili zaposlenici tzv. obavještajni suradnici), čiji zadatak se kreće od nezakonite neposredne obavještajne opservacije, nadzora i prismotre te izvještavanja, do postavljanja jednokratnih ili višekratnih uređaja za audio-vizualno promatranje i snimanja, pa sve do radnji i postupaka usmjerenih na ozakonjivanje nezakonitih obavještajnih aktivnosti i sadržaja. Ozakonjivanje se provodi kroz formalno prihvaćanje takvih nezakonitih obavještajnih aktivnosti i njihovih rezultata, koja predstavljaju očigledna teško krivična djela te se predmetima nastalim tim krivičnim djelom pokušava dati značaj podobnosti za formalno razmatranje VSTV BiH i u konačnici uvođenje takvih nezakonitih i neautentičnih sadržaja u formalnu proceduru, kao podobnih dokaza protiv predsjednika VSTS BiH”, navodi se u prijavi.

Ističe se kako se “ovim aktivnostima želi postići da se putem nezakonitih obavještajnih aktivnosti pravosuđe podvede pod kontrolu obavještajne-paraobavještajne službe, koje očigledno koriste državne resurse i razgranatu mrežu obavještajnih uradnika za različite nezakonite radnje i postupke”.

“Podjela vlasti na izvršnu, zakonodavnu i sudsku odnosi se i na zabranu međusobnog utjecaja jedne vlasti na drugu. Međutim, u konkretnom slučaju događa se upravo suprotno, odnosno osobe zaposlene ili povezane sa Obavještajno-siguronosnom agencijom Bosne i Hercegovine na ovaj način poduzimaju radnje na svrgavanju predsjednika VSTS BiH kao početnu kariku u preuzimanju političko-obavještajne kontrole nad pravosudnim sustavom u cjelini. Na ovaj način onemogućava se predsjednik VSTV BiH te VSTV BiH da vrši svoju funkciju predviđenu Zakonom na siguran, zakonit i nezavisan način, napada se na ustavno-pravni poredak koji predviđa neovisnost pravosuđa i podjelu vlasti. Sa ovakvim radnjama i postupanjima istovremeno se ugrožava sigurnost te fizički, osobni i profesionalni integritet predsjednika VSTV BiH”, navodi se u prijavi.