Published On: Fri, Aug 23rd, 2013

KRIMINAL U PRETVORBI: Predloženo poništavanje privatizacije Željeznica FBiH

Dio Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine (ŽFBiH) je privatiziran nezakonito i uz niz proceduralnih pogrešaka, utvrdili su revizori, piše Centar za istraživačko novinarstvo. Omjer privatnog i državnog vlasništva nad ŽFBiH je još uvijek nejasan, iako je prošlo dvanaest godina od privatizacije koju bi najbolje bilo poništiti, piše u Izvješću o privatizaciji ovog poduzeća, koji je po nalogu Vlade FBiH uradila revizorska tvrtka Revicus iz Zenice. Izvještaj je u augustu prošle godine dostavljen Vladi na daljnje postupanje. Jedina konkretna akcija vlasti od tada bilo je održavanje sastanka predstavnika Vlade, Željeznica FBiH, Agencije za privatizaciju i Revicus.Nadležno Ministarstvo prometa i komunikacija FBiH je trebalo prijedloge revizije dati Vladi FBiH na izjašnjenje. Iz Vlade FBiH kažu da to nije urađeno uglavnom zbog teškog stanja u Željeznicama FBiH i nesređene političke situacije unutar Vlade. Revizori su u Izvješću naveli niz problema i propusta učinjenih tijekom nezakonite privatizacije, o kojoj je CIN pisao 2007. godine te predložili moguća rješenja nastale vlasničke” zavrzlame”.Poduzeće Željeznice Federacije BiH (ŽFBIH) je osnovano početkom 2002. godine. Nastalo je spajanjem poduzeća Željeznice BiH (ŽBiH) iz Sarajeva i Željeznice Herceg-Bosne (ŽHB) iz Mostara, koja su djelomično privatizirana godinu dana ranije. 

Agencija za privatizaciju FBIH je dozvolila privatizaciju iako poduzeća nisu dostavila dokaz o vlasništvu nad nekretninama, što propisuju Zakon o privatizaciji FBiH i drugi propisi koji uređuju privatizaciju.Plan privatizacije je bio odvojiti Infrastrukturu (tračnice i signalizaciju) od Operatera (putničkih i teretnih vlakova) te privatizirati 49 posto Operatera. Država bi zadržala u svom vlasništvu infrastrukturu i mogućnost da je iznajmljuje svim zainteresiranim operaterima. Međutim, privatizacije mostarskog i sarajevskog poduzeća su provedene prije nego što su Zakonom o željeznicama FBIH definirani pojmovi ključni za privatizaciju kao što su željeznička tvrtka, željeznički operater i infrastruktura.

 Ni privatizirana poduzeća niti novoosnovane ŽFBiH nisu podijeljena na operatera i infrastrukturu, pa je postalo nejasno tko je vlasnik kojeg kapitala u novoosnovanim ŽFBiH i koji je omjer privatnog i javnog vlasništva. To je otvorilo put i Agenciji za privatizaciju i dioničarima da svojim odlukama iz 2004. 2005. godine mijenjaju postotak i omjer privatnog i državnog kapitala ŽFBiH bez ikakvih realnih osnova za takve promjene, stoji u Izvješću. Naknadni proces privatizacije novoosnovanog poduzeća ŽFBiH iz 2005. godine je osmišljen samo kako bi ranije privatizirani kapital mogao biti registriran u novom poduzeću, odnosno kako bi se formalno privatiziralo nešto što je bilo privatizirano još u vrijeme postojanja odvojenih željezničkih poduzeća u Mostaru i Sarajevu, stoji u izvještaju. 

U Izvješću Revicus također stoji da treba poništiti Odluku o ovakvom načinu privatizacije ŽFBiH. Vladi je predloženo da kao većinski vlasnik dogovori preregistraciju ili ponovno osnivanje jedinstvenog željezničkog poduzeća, ali da ima na umu eventualno obeštećenje dioničara. Novo željezničko poduzeće bi trebalo registrirati kao holding dva odvojena poduzeća Infrastruktura i Operater, jer bi se samo na taj način mogla planirati eventualna privatizacija Operatera. Revizori su predložili vlastima da, bez obzira na sve opisane nedostatke privatizacije, priznaju postojeću strukturu vlasništva nad kapitalom, prema kojoj je 91,816 posto ŽFBIH u državnom a 8,184 posto u privatnom vlasništvu, jer je ovo realističan iznos i omjer strukture kapitala koji je uz to registriran na sudu, stoji u Izvješću.