Published On: Uto, lis 1st, 2013

Pravo na naknadu imaju svi koji pomažu

Dobrovoljci građani imaju pravo na mjesečnu naknadu ako se dobrovoljno prijave, ili se rasporede u organizirane strukture civilne zaštite, navedeno je u novom nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća koji je razmatran na posljednjoj sjednici Zastupničkog doma Parlamenta Federacije BiH. Ukratko, ovo znači da će po usvajanju ovog zakona svaki građanin koji sudjeluje u spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća imati pravo na naknadu.

Nadalje se navodi kako se uvodi obveza općinama da formiraju jedinice opće namjene veličine voda na svakih 10.000 stanovnika, a tijelima uprave, službama za upravu, ustanovama i pravnim osobama obveza je formiranja jedinica opće namjene veličine odjeljenja. “Jer, ne smije se prepustiti slučaju dobre volje načelnika općina, ili rukovoditelja državnih tijela da formiraju ove jedinice. Ovim članom uvodi se i obveza plaćanja naknade, kako bi se pripadnici tih jedinica stimulirali za obučavanje i provedbu mjera i aktivnosti na zaštiti i spašavanju”, stoji u novom nacrtu zakona. Također se regulira obveza svim razinama vlasti u Federaciji da su dužni u proračunima osigurati sredstva za zaštitu i spašavanje u skladu s vlastitim procjenama ugroženosti od prirodnih i drugih nesreća. Do sada su sve razine vlasti u Federaciji isključivo koristile samo sredstva posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća za financiranje zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara.

VLM