Published On: Čet, lis 10th, 2019
#3rd | By Desk

Potpisan Ugovor o izvođenju radova na cestama u općinama Orašje i Domaljevac-Šamac

U Ministarstvu prometa, veza, turizma i zaštite okoliša Županije Posavske u Orašju danas je potpisan Ugovor o izvođenju radova na sanaciji i rekonstrukciji cesta u općinama Orašje i Domaljevac-Šamac.

Nakon okončanja postupka javne nabavke, ugovor je potpisan sa poduzećem „Galax-niskogradnja“ d.d. Brčko. Vrijednost radova je 153.903,55 KM, a rok izvođenja radova je 20 radnih dana od dana uvođenja u posao. Ugovor o izvođenju radova potpisali su ministar Anes Osmanović i Željko Krunić direktor poduzeća „Galax- niskogradnja“ d.d. Brčko.

Ovim Ugovorom obuhvaćeni su radovi na presvlačenju dijela regionalne ceste RC 463 Donja Mahala-Bok, novim asfaltnim slojem kao i radovi na sanaciji lokalnih cesta u općini Domaljevac-Šamac.

Radovi, iako na različitim dionicama, su slični i obuhvaćaju presvlačenja ili poboljšanje stanja kolovoza, zavisno od stupnja oštećenja, uključujući i radove na vertikalnoj signalizaciji, poboljšanju odvodnje i komponenti sigurnosti, kao i javnu rasvjetu.

-Sredstva za ovu namjenu osigurana su u Proračunu Županije Posavske za 2019. godinu na ekonomskom kodu 821600-rekonstrukcija i investicijsko održavanje, a realizacija ovog projekta planirana je Planom i Programom izgradnje, održavanja i zaštite javnih cesta ministarstva za 2019.godinu, izjavio je ministar Osmanović./HMS/

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>