Published On: Pet, srp 1st, 2016

Popis stanovništva: Magični broj 1

Prošla su 24 sata od objave rezultata popisa stanovništva BiH. Zbraja se i oduzima, javljaju se nezadovoljni, uočavaju greške i nedostaci, a većina (kako u kojem kraju) likuje.

Svu bizarnost države u kojoj živimo detaljno i možda najbolje objašnjava taj famozni broj jedan, piše FTV.

O čemu se radi pogledajte u nastavku.

U Berkovićima živi jedan katolik i po jedan muškarac i žena – ateisti. U Berkovićima živi samo jedna nepismena osoba.

U Bileći od 10.807 – živi jedan agnostik.

Bosansko Grahovo od 2.449 stanovnika jedan je agnostik i jedna ateistkinja.

Bratunac – od 20.340 stanovnika po jedan muškarac i žena izjasnili su se kao agnostici.
U Bužimu od 19.340 stanovnika živi samo jedna Srpkinja i samo jedan Hrvat. Jedan je i katolik.

Jedan muškarac i jedna žena agonstik Jedan se ne izjašnjava i jedna ženska osoba je među ostalim kada je izjašnjavanje o vjeri u pitanju. Samo jedna osoba govori hrvatskim jezikom.

Od 4.895 stanovnika Čajniča samo je jedan Hrvat i jedan muškarac koji se ne izjašnjava. Jedan katolik, jedan agnostik, jedna ateistkinja i jedan koji se ne izjašnjava. U Čajniču živi i samo jedna ženska osoba koja je završila specijalizaciju poslije srednje škole.

U Čeliću od 10.502 stanovnika jedna je ateistkinja

U Čitluku od 18.140 stanovnika jedna ženska osoba je agnostik, a jedan muškarac i jedna žena su ateisti. U Čitluku samo jedan muškarac i jedna žena govore srpskim jezikom.
Doboj istok od 10.247 stanovnika jedan je muškarac agnostik, jedna žena agnostik i jedna ateistikinja. U ovom gradiću jedan je muškarac koji prema kategoriji radno sposbnog stanovništva obavlja kućne poslove.

4.137 stanovnika Doboj jug ima samo jednog ateistu.

Samo jedan muškarac iznad 85 godina živi u Dobretićima. Od 1.629 stanovnika samo je jedan Srbin i jedan koji se ne izjašnjava. U Dobretićima se samo jedna osoba izjasnila kao pravoslavac, sve ostalo su katolici. U Dobretićima je samo jedna muška osoba završila specijalizaciju poslije srednje škole. od 1629

Domaljevac Šamac – samo je jedan koji se ne izjašnjava, Jedan je ateista i jedan agnostik.
Donji Žabar – od 3.809 stanovnika samo jedan je agnostik.

U Drvaru od 7.036 stanovnika jedan muškarac i jedna žena su agnostici.

U Foči FBiH jedan muškarac i jedna žena su katolici.

U Foči RS jedan je muškarac agnostik

Grude – od 17.308 stanovnika – jedan je Srbin i jedan muškarac koji se ne izjašnjava. Jedan je muškarac pravoslavac, jedan agnostik.

U Gacku sa 8.990 stanovnika jedan je agnostik, jedan muškarac ateista i jedan koji se ne izjašnjava.

Han Pijesak od 3.530 samo je jedan Hrvat i samo jedan ne izjašnjava se. Samo jedan je agnostik i jedan ateist. U Han Pijesku je i samo jedna ženska osoba završila specijalizaciju poslije srednje škole.

Od 79 stanovnika Istočnog Drvara samo jedno dijete između 5 i 9 godina, samo jedna djevojčica izmeđ 15 i 19. i samo jedan muškarac između 20 i 24. U Istočnom Drvaru samo je jedan katolik. Jedna ženska osoba između 50-54, i jedna između 60 i 64. Po jedan između 70-74 i 75 i 79. Jedan muškarac od 80 do 85 godina. Samo jedan Hrvat od njih 79. Samo jedna žena govori hrvatskim jezikom. U Istočnom Drvaru živi i samo jedan razvedeni muškarac i samo jedan udovac. Istočni Drvar je poseban i po tome što tu živi samo jedna obitelj sa četiri člana. U Istočnom Drvaru je i jedna ženska osoba sa specijalizacijom i jedna žena sa završenim fakultetom. U ovom selu jedan je muškarac nezaposlen i jedna žena. A po jedno su naveli da su radili ranije. Samo je jedna ženska učenica iznad (15 godina). I jedna žena koja je nesposobna za rad. U Istočnom Drvaru jedno domaćinstvo obavlja poljoprivrednu djelatnost.

257 stanovnika Istočnog Mostara samo se jedan izjasnio kao pripadnik ostalih kada je vjera u pitanju. U Istočnom Mostaru živi samo jedna muška nepismena osoba.

Istočni Stari Grad ima 1.131 stanovnika i samo jednog muškog ateistu i jednu ateistiknju, kai jednog muškarca koji se nije izjasnio. U ovom mjestu samo jedna osoba govori hrvatskim jezikom. Istočni Stari Grad ima i samo jednu ženu sa specijalizacijom.

Jezero- samo jedna ženska osoba se ne izjašnjava i jedan je pripadnik Ostalih Od 1.144 stanovnika u Jezeru je i samo jedna ateistkinja. Jedna osoba govori i nekim drugim jezikom od ponuđenih odgovora. Samo je jedna žena završila specijalizaciju poslije srednje škole.

Kalinovik – jedan se ne izjašanjava od njih 2.029. Samo jedna ženska osoba se ne izjašnjava o vjeri, dok je jedna pripadnica neke druge vjere od navedenih. Samo jedna muška osoba govori hrvatskim jezikom.

Kalesija – od 33.053 stanovnika ima samo jednu ženu agnostika.

Ključ sa 16. 744 stanovnika ima samo jednu ženu agnostika.
9.793 stanovnika Kneževa, gdje se samo jedna žena nije izjasnila o vjeri.

U Kostajnici sa 5.977 stanovnika samo je jedna žena agnostik.

Kneževo jedna ženska osoba koja se ne izjašnjava.

Kupres FBiH – jedna ženska osoba koja se ne izjašnjava o nacionalnosti i samo jedan musliman. U Kupresu FBiH samo je jedna žena agnostik od 5.057 stanovnika

Kupres RS, samo je jedan muškarac koji ima između 30-34 godine. Jedan muškarac koji se ne izjašnjava. Od 300 stanovnika u Kupresu njih 299 su pravoslavci, dok se jedan ne izjašnjava. Jedna ženska osoba govori nekim drugim jezikom. U Kupresu RS živi i samo jedna porodica sa osam ili više članova. Samo je jedna žena završila specijalizaciju. Po jedna ženska osoba je u kategoriji ranije radila i bez radnog iskustva. Također tu je i jedan muškarac koji obavlja kućanske poslove.

Krupa na Uni – samo jedan Bošnjak od njih 1.597. Samo jedan musliman. Jedna muška osoba govori bosanskim jezikom.

15.357 stanovnika je u Loparama, a samo jedan pripadnik neke druge od navedenih vjera. U Loparama samo jedan muškarac govori hrvatskim jezikom.

U Ljubinju od 3.511 je jedan katolik, jedan ateist i jedan pripadnik neke druge vjere. Jedan muškarac govori nekim drugim jezikom.

U Milićima sa 11.441 stanovnikom jedan muškarac govori nekim drugim jezikom od ponuđenih odgovora.

Novo Goražde – od 3.117 po jedan Hrvat i Hrvatica. Jedna žena govori hrvatskim i jedna nekim drugim jezikom.

Osmaci – Jedan Hrvat od 6.016. Jedna muška osoba govori hrvatskim jezikom, a jedna nekim drugim jezikom.

Pale FBiH – jedan Hrvat i jedan ne izjašnjava se od 904 stanovnika. Samo je jedan muškarac koji obavlja kućanske poslove.

Posušje – jedan od nafrapantnijih gradova u BiH. Ovdje valja izaći iz okvira magičnog broja jedan i reći da pored jednog koji se ne izjašnjava u Posušju koji ima 20.477 stanovnika žive slovom i brojem dvije Bošnjakinje i pet Srba. U Posušju je i samo jedna muslimanka, te jedan agnostik i jedna ateistkinja. Jedna osoba govori bosanskim jezikom te po jedan muškarac i jedna žena srpskim.

Prozor – od 14.280 stanovnika živi jedan Srbin. Jedan je muškarac pravoslavac, po jedan muškarac agnostik i ateist i jedna žena agnostik. Jedna žena govori srpskim jezikom.

Ravno – jedna žena koja se o nacionalosti ne izjašnjava. Od 3.029 stanovnika jedan muškarac i jedna žena su agnostici, kao i ateisti. Jedna žena se ne izjašnjava.

Trnovo FBiH – Od 1.502 stanovnika jedan je Hrvat i jedan se ne izjašnjava. Jedna je katolkinja, jedna ateistkinja i jedan se ne izjašnjava. Jedna žena govori hrvatskim jezikom. U Trnovu FBiH je jedan muškarac koji obavlja kućanske poslove.

Neum koji ima 4.653 stanovnika jedan je agnostik i jedan koji je pripadnik neke druge vjere koja nije navedena u popisnim pitanjima.

U Nevesinju od 12.961 živi jedan muški agnostik.

U Novom Goraždu sa 3.117 stanovnika jedan je katolik i jedan ateista.

Od 10.175 u Olovu jedan je muškarac agnostik i jedna žena.

U Osmacima sa 6.016 jedan je ateist i jedan koji se ne izjašnjava. Jedan muškarac govori hrvatskim jezikom, a jedan nekim drugim od ponuđenih odgovora.

Oštra Luka sa 2.786 stanovnika ima po jednog muškog i ženskog agnostika i jednu ateistkinju.
Na Palama u Federaciji od 904 stanovika jedan je katolik i jedan ateista.

U Pelagićevu sa 5.220 jedna je žena ateistkinja.

U Petrovcu sa 361 stanovnikom, samo su jedan muškarac i jedna žena ateisti. Ostalo su pravoslavci. Jedan muškarac govori i nekim drugim jezikom. Jedan muškarac nesposoban za rad.

U Petrovu sa 6.474 stanovnika jedan je agnostik.

U Ribniku sa 6.048 stanovnika živi jedan katolik jedan atesit i jedan koji se ne izjašnjava. U Ribniku živi jedan muškarac koji govori bosanskim jezikom.

U Rogatici sa 10.723 stanovnika samo je jedan muškarac katolik. Jedan muškarac govori hrvatskim jezikom.

U Rudom sa 7.963 stanovnika je samo jedan agnostik.

U Sokocu sa 12.021 stanovnikom živi jedan muškarac koji govori hrvatskim jezikom.
U Srebrenici sa 13.409 stanovnika samo je jedan agnostik.

U Stocu sa 14.502 samo je jedan muškarac agnostik.

U Šekovićima sa 6.761 stanovnika živi samo jedan agnostik kao i jedan pripadnik neke druge vjere.

U Širokom Brijegu od 28.929 živi jedna žena agnostik, jedna ateistkinja i jedna pripadnica neke druge vjere.

U Teočaku sa 7.424 jedna žena se izjašnjava koa pripadnica neke druge vjere. Jedan muškarac i jedna žena u Teočaku govore nekim drugim jezikom.

U Trnovu RS sa 2.050 stanovnika jedan je agnostik i jedna žena koja se ne izjašnjava.

U Ugljeviku sa 15.710 stanovnika jedan je agnostik i po jedan muškarac i žena koji se nisu izjasnili. Jedan muškarac govori hrvatskim jezikom.

U Usori sa 6.603 stanovnika jedna je žena agnostik i jedan ateista.

U Vlasenici sa 11.467 stanovnika jedan je muškarac agnostik.

U Vukosavlju sa 4.667 stanovnika jedan je muškarac agnostik.

FTV l bljesak