POMOZI BOŽE: Prvi kilometri asfalta na poddionici Kravice-Bijača koridora Vc

Na južnom dijelu autoceste Koridora Vc, poddionica Kravice-Bijača, dužine 4 kilometara intenzivirani su građevinski radovi.

U posljednjih 15-ak dana na lokalitetu između Galića i Zvirića završeno je skoro dva kilometra prvog – nosivog sloja asfalta. Odmah nakon postavljanja prvog sloja asfalta, uslijedit će i drugi sloj u istoj dužini.

Do sada su završeni svi grubi zemljani radovi, podvožnjaci Galići, Sulet i Dol, propusti vanjske odvodnje, te veći dio radova na lokalnim i paralelnim cestama.

Osim asfaltiranja, intenzivno se radi na završavanju pratećih objekata na autocesti, kao što su centar za upravljanje i komunikaciju u prometu, izgradnja nadvožnjaka Zvirići i Podine, te čeoni cestarinski prijelaz.

Izgradnja poddionice Kravice-Bijača, čija je vrijednost 23,3 milijuna eura, povjerena je domaćem konzorciju koji čine poduzeća Hidrogradnja, Euroasfalt i ŽGP. Na terenu je trenutno angažirano 300 radnika i stotinu strojeva.

more recommended stories