Published On: Tue, Aug 8th, 2017

POČETAK SREĐIVANJA MVP-a? Crnadak poništio natječaj za nabavu novog vozila

SARAJEVO – Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine danas je donijelo odluku o poništavanju natječaja za nabavu motornog vozila za potrebe Kabineta ministra Igora Crnadka.

U priopćenju za javnost naveli su da je poništavanje tendera odluka ministra iako je natječaj bio pripremljen u skladu sa svim zakonima koji tretiraju područje javnih nabava i sa osiguranim sredstvima u proračunu za tu namjenu.

Tender je bio objavljen 21. srpnja 2017. godine na Portalu javnih nabavki BiH iu Službenom glasniku BiH od 28. srpnja 2017. godine. Rok za prijem ponuda bio je 11. august.

Iz Ministarstva su najavili da će sredstva predviđena za ovu nabavu iskoristiti u skladu s važećim zakonima i Proračunom institucija BiH za 2017. godinu te da neće davati nikakve komentare na ovu odluku.