PINJUH: Tuđman je potpisao i konfederaciju sa FBIH, gospodine Milanoviću

Vezano za problematiku Škoja Velikog i Škoja Malog oglasila se i HSP Herceg Bosne (pravaška opcija koja je dio HNS-a) podsjetivši na cijeli niz Tuđmanovih sporazuma koji su danas izbačeni kroz prozor povijesnih zbiljnosti…

U potpunosti razumijemo  Vašu želju, probleme sa susjedima u ovom slučaju sa BIH rješavati bilateralno,  tj. postići obostrani  interes  dvije države oko  spornih  pitanja  granice.

Međutim, moramo  Vas  podsjetiti  da u BIH žive tri suverena i konstitutivna naroda  i upozoriti  da se ne pozivate  na dogovore Tuđman –Izetbegović   ako  ne želite  podržavati i Sporazum o posebnim odnosima  RH   sa  Hrvatima u BIH  ili  da spomenemo Konfederaciju RH i Federacije BIH koja je sastavni dio tog Sporazuma.

Sigurni smo kako bi  doktor Tuđman   prvo pitao za stajalište legitimne  hrvatske političare okupljene u Hrvatskom narodnom saboru u BiH i tražio i naš pristanak, što Vi niste još uvijek  učinili, mada se pozivate na doktora Tuđmana.

Bosna i Hercegovina je suverena država  onoliko koliko su suvereni  i ravnopravni narodi u njoj  i  upravo se  njezino postojanje temelji  na toj  činjenici. To morate  imati  stalno na umu  kada  se  dogovarate sa bošnjačkim  političarima jer oni uglavnom  kroz institucije BiH zastupaju  interese svoga naroda.

Prostor oko Neuma je povijesno  obitavalište  Hrvata.  Ne mogu se  dogovarati  zemljovidi i granice u Neumu,   a Hrvate u BiH  ništa ne pitati.

Nadamo se Vašem razumjevanju!

S poštovanjem,                                                                                           

P r e d s j e d n i c a

Vesna Pinjuh