WOLFGANG-BANG PETRITSCH: Prvi Austrijanac koji je postao Srbin

Moderna postosmanska povijest Balkana svodi se na uporne austrijske pokušaje da ubije srpsko pitanje na Balkanu. Srbi su proglašeni kao državotvorna nacija koja želi da ekspandira, da bude suverena i da širi svoj utjecaj. Istovremeno optužuju Srbe za želju za stvaranjem Velike Srbije dok je krilatica Habsburbgovaca bill “Austrija Koja Će Vladati Univerzumom”. Naročito ih … Nastavi čitati WOLFGANG-BANG PETRITSCH: Prvi Austrijanac koji je postao Srbin