Published On: Čet, sij 31st, 2013

Peticiju za očuvanje Hutova blata do sada potpisalo 4000 ljudi!

Zbog sve izraženijeg negativnog utjecaja čovjeka na ekosustav Hutova blata, srca života donjeg toka rijeke Neretve, koji se ogleda u promjeni prirodnog vodnog režima, sve intenzivnijem krivolovu i nepostojanju stvarne zaštite područja zbog nedostatnog financiranja čuvarske službe, Hutovo blato je značajno degradirano.
Broj riba se smanjuje, ptice traže druga utočišta, močvarna staništa zarastaju, a jezera presušuju.
Prema procjenama, ako se nastavi dosadašnji odnos prema Hutovu blatu, ovom močvarnom ekosustavu prijeti potpuni nestanak u idućih 30 godina, piše Dnevni list.
Kako je poznato, WWF je pokrenuo medijsku kampanju i peticiju za očuvanje Hutova blata, a priključenjem inicijativi za očuvanje Hutova blata te potpisom peticije potiče se lokalna zajednica, ali i državne institucije da se obvežu na stratešku i konkretniju pomoć za spas srca doline Neretve.
Prema riječima Nikole Zovke, direktora Parka prirode Hutovo blato, peticiju je do sada potpisalo 4000 ljudi, s tim da je na nedavno održanom sastanku s predstavnicima WWF-a dogovoreno da se krene s potpisivanjem peticije na drukčiji način.
”Naime, do sada je peticiju bilo moguće potpisati samo preko internet stranica i linkova, odnosno u elektroničkom obliku, a ono što će se u skoroj budućnosti organizirati je potpisivanje peticije na trgovima i ostalim mjestima gdje se okulja veći broj građana”, kazao je Zovko.
Nadalje, prema njegovim riječima, pokušat će se ući i na fakultete i u škole, tako da se od 2. veljače, kada se obilježava Svjetski dan vlažnih staništa, pokušava prikupiti što veći broj potpisa, a posebice do Dana parka Hutovo blato, koji se obilježava u svibnju, kada će biti objavljeni konačni rezultati peticije, koji će se proslijediti relevantnim institucijama da potpomognu financiranje, ujedno i zaštitu i očuvanje Parka prirode Hutovo blato.
Prema navodima organizatora potpisivanja peticije, Hutovo blato nije samo iznimno važan rirodni rezervat, već ima i vrlo važnu ulogu u sprječavanju poplava nizvodnih područja primanjem i zadržavanjem velikih poplavnih voda.
Besplatno nam pročisti vode prije nego ih otpusti dalje prema moru, a značajno pomaže i u sprječavanju prodiranja slane morske vode u vrijedne poljoprivredne površine delte Neretve.
Upozorava se kako bi nestankom Hutova blata Bosna i Hercegovina mogla izgubiti jedno od svojih najdragocjenijih staništa i prirodnih resursa, a sprječavanjem nestanka Hutova blata napravio bi se velik korak k uspostavi modernog europskog društva, koje cijeni svoju prirodu i dragocjene usluge koje nam ona pruža.
U području gospodarenja vodama Hutovo blato predstavlja skup svih uzvodnih utjecaja i predstavlja srce sustava u kojemu se susreću vode Neretve i Trebišnjice.
U području zaštite prirode uvršteno je na popis močvara od međunarodnog značaja, a značajno je za migratorne ptice, endemske vrste riba i općenito je bogato biljnim i životinjskim vrstama.