Published On: Pon, sij. 28th, 2019

PARAZITI DAYTONA: Zašto postoji Vlada Federacije BIH?

Ustav Federacije donešen je 1994-e u Washingtonu nakon što je lider UZP-a Zubak kapitulirao. Milostivi vođa ANTIFA-e Alija nakon što je zlo pobijeđeno pokazuje koliko je milostiv, i prepušta Zubaku, kojeg je taman pobijedio da bude predsjednik Federacije, a sve njegove pobijeđene ministre postavlja za ministre Federacije.

Iako je dakle Čudo otpora potpuno razoružalo HVO Čudo milosti koje je tada pokazalo Čudo otpora i danas se proučava na Sveučilištima koje se bave proučavanjem nevjerojatnih povijesnih momenata.

Pobijeđeni Zubak i Alija Pobjednik Alija u narodu zvani i Milostivi u Washingtonu tada potpisuju stvaranje bošnjačkohrvatske Federacije BIH utemeljene na miru i suživotu. FBIH tako postaje federacija dva naroda u kojoj kroz Dom naroda Parlamenta FBIH federiraju Bošnjaci i Hrvati. Ta Federacija nema klub Srba. Klub Srba Alija Milostivi vraća u Ustav FBIH nakon 2001. Danas ga mnogi Bošnjaci zbog tog mrze al to neće reći. Mrze ga jer ne shvaćaju njegovu milostivost.

Prema tom ustavu određene nadležnosti date su kantonima a određene federalnoj vlasti. Kanton se često krivo u BIH naziva nižom razinom vlasti. No on nije uopće niža razina vlasti od Federacije. Kanton je zapravo država. Sve vitalne državne institucije su u ovlasti kantona. Policija, zdravstvo, sudstvo, socijala, školstvo, prostorno planiranje i puno toga još.

Federacija je u Washingtonu osmišljena kao koordinator rada kantona. Sustav je takav da je najveći dio društvenih nadležnosti i rada na kantonima do je Vlast Federacije pod manjim pritiskom i služi tek kao koordinator. Pitanje koje se samo po sebi postavlja jeste: Zašto onda Federalna razina vlasti ima toliki proračun?

Drugo pitanje koje se postavlja je sljedeće: Ako je FBIH 1995. u Daytonu prenijela svoje nadležnosti na državu, a prenijela je ogroman dio nadležnosit, kako to da je zadržala pravo na toliki proračun?

Crvenom bojom onačit ćemo nadležnosti Federacije koje se dupliraju s nadležnostima koje je prenijela na državu. Primjerice, ako je FBIH prenijela vanjske poslove na državu, a prenijela je, zašto još uvijek ima ured za vanjske poslove FBIH? I zašto taj dio ne briše iz svog ustava? I zašto mi punitelji proračuna FBIH i BIH plaćamo duple institucije?

U isključivoj nadležnosti Federacije su:
a) vođenje vanjskih poslova; 
b) organiziranje i vođenje odbrane Federacije i zaštita njenih granica, uključujući ustanovljene zajedničke komande armijskih snaga Federacije, nadzor nad vojnom proizvodnjom i zaključivanje vojnih sporazuma;
c) državljanstvo;
d) utvrđivanje ekonomske politike, uključujući planiranje i obnovu i politiku korišćenja zemljišta na federalnom nivou;
e) uređivanje trgovine, uključujući carine, međunarodnu trgovinu i finansije, trgovinu unutar Federacije, prava industrijskog vlasništva, standardizaciju proizvoda, papire od vrijednosti i komunikacije;
f) uređivanje finansija i finansijskih institucija, uključujući uspostavljanje i kontrolu monete Federacije, utvrđivanje monetarne i fiskalne politike, i osnivanje centralne banke;
g) suzbijanje međunarodnog i međukantonalnog kriminala, posebno terorizma, neovlašćene trgovine drogom i organiziranog kriminala kao i saradnju sa Interpolom;
h) dodjela elektronskih frekvencija za radio, televiziju i za ostale potrebe;
i) utvrđivanje energetske politike, uključujući raspodjelu između kantona i osiguranje i održavanje potrebne infrastrukture;
j) finansiranje djelatnosti federalnih vlasti i ustanova i institucija koje federalne vlasti osnivaju oporezivanjem, zaduživanjem ili na druge načine.

Sve što je označeno crvenom bojom dana je pod potpunom kontrolom Državne Vlade BIH iliti vijeća ministara.

Jedina stavka koja je ostala pod kontrolom Federalne Vlasti jeste financiranje same te vlasti.

Pogledajmo ovlasti Predsjednika FBIH, koji je također dio izvršne vlasti:

Predsjednik Federacije nadležan je za:

(I) imenovanje Vlade, šefova diplomatskih misija, oficira u armiji,sudija federalnih sudova, u skladu sa članovima IV. B. 5, IV. B. 8 i IV. C. 6;
(II) vršenje funkcije vrhovnog komandanta oružanih snaga Federacije,
(III) vođenje konsultacija u vezi sa imenovanjem ombudsmena i sudija u skladu sa članovima II. B. 1 (2) i IV. C. 6. b);
(IV) potpisivanje odluka Parlamenta Federacije nakon njihovih donošenja u skladu sa članovima IV. A. 17 do 19;
(V) potpisivanje i ratificiranje međunarodnih sporazuma u ime Federacije u skladu sa članom IV. B. 7 (d);
(VI) primanje i akreditiranje ambasadora; i
(VII) davanje pomilovanja za djela utvrđena federalnim zakonima, osim za ratne zločine, zločine protiv čovječnosti i genocida.

Kao što vidimo većina ovlasti Predsjednika FBIH danas je u rukama Predsjedništva BIH. Od imenovanja ambasadora, pomilovanja, ratificiranja međunarodnih sporazuma, oružane snage su podređene Predsjedništvu BIH, ne postrojava ih Predsjednik FBIH. Prema tome zašto plaćamo bespotrebnog Predsjednika bespotrebne Vlade FBIH?

Postavlja se pitanje zašto postoji Vlada FBIH, i zašto ona nije rekonstruirana ako je već FBIH 1995 ušla u dobrovoljni savez sa RS-om. Ako se išlo na jačanje države zašto bošnjačke stranke nisu inzistirale na slabljenje institucija FBIH kako bi ojačale teren, dakle kantone i istovremeno išle na jačanje državne vlade?

Znamo da Hrvati fašisti to ne žele, jer njima je samo do institucija, al zašto naše patriotske snage financiraju ove bespotrebne institucije? Kako to napadamo RS da prave državu u državi kad mi Bošnjaci činimo isto?

Vanjske poslove, obranu zemlje,državljanstvo, Međunarodnu trgovinu, carine, međunarodni kriminal, dodjele frekvencija, energetsku politiku – sve to vodi Vijeće ministara i posve su suvišne stvari za Vladu FBIH koja nema zadnju riječ u tome, nego tu riječ ima država.

Svi atributi visoke državne politike koje je imala Vlada FBIH prenešeni su na državu BIH.

Sarajevu su puna usta priče o jačanju države.

Prema tome, ako ne želimo formalno gasiti Vladu FBIH, zašto građanima BIH uzimamo tolike novce za financiranje bespotrebne vlade?

Građani Tuzle, Zenice, Sarajeva, Bihaća, živjeli bi puno bolje ako bi se Vlada FBIH svela na minimum minimuma troškova, i ako bi se većina proračuna unutar FBIH prebacila na kantone.

Na taj način porastao bi socijalni status ugroženih skupina u FBIH. Federalni aparat je potpuno suvišan. Plaćamo nešto posve nepotrebno. Ministri kantona, i službe kantona susreću se sa stvarnim i ozbiljnim problemima na terenu.

Federalna vlast je šminkeraj. Najidealnija vlast u Europi. Vlast koja ne radi ništa, niti odgovara za ništa, a masno je plaćena.

Federalna razina vlasti treba se transformirati u koordinacijsko jeftino tijelo s naglaskom na zakonodavstvo, dok izvršnu vlast Federacije Vladu, treba svesti na minimum troškova, jer ionako ne čine ništa, osim što parazitiraju na grbači građana. U vremenu u kojem živomo kantoni trebaju imati primat u proračunu a ne Vlada FBIH. Trenutno Vlada FBIH u odnosu na ono za što odgovora, i s druge strane koliko troši, predstavlja buržujsku nedodirljivu elitu. Uživaju jako puno proračuna a imaju jako malo nadležnosti. I praktički se 4 godine šetaju po institucijama. Dok kantoni i država skapavaju.

*Ispričavamo se ovom prilikom federalnom ministru prave Mati Joziću što smo ga napali da ne radi ništa. Nismo ni pretpostavljali da on prema zakonu i ustavu i ne može raditi ništa sve da želi, da zna i da hoće. Jer čak i ministarstvo pravde Federacija BIH je prenijela na državu.

*Ujedno pitamo Ustavni sud FBIH – Zašto ste dopustili Federaciji BIH da osniva entitetsku TV kad je to prema Ustavu Federacije neustavno, budući da jedino kantoni imaju ovlasti formirati TV stanice? Je li itko od Ustavnih sudaca Federacije BIH ikada pročitao Ustav FBIH?  – Evo još jednog dokaza da je i Ustavni sud FBIH atrofirao, da je suvišan, i da nema potrebe da BIH ima duple tumače ustava, pored već postojećeg Ustavnog suda BIH.

Hint: Hoće li nas nakon ovog teksta Sarajevo napasti da rušimo državu? Ne bi nas čudilo da hoće. No ovaj tekst ide ka jačanju državnih institucija.