Published On: Wed, Aug 26th, 2015

PALA PLATFORMA AL JERKIN SISTEM I DALJE FERCERA: Tko štiti Lijanovića?

Federalna vlada usvojilala je  “Objedinjeni izvještaj Federalne uprave za inspekcijske poslove o izvršenim inspekcijskim nadzorima odobrenih poticaja u poljoprivredi, provedenim na osnovu zključaka Vlade od 13.11.2014., te 10.2. i 14.4.2015. godini”.
Vlada je između ostalog zadužila Federalnu upravu za inspekcijske poslove da, u što kraćem roku, Federalnom ministarstvu pravde dostavi svu raspoloživu relevantnu dokumentaciju vezanu za nepravilnosti koje su inspektori utvrili u nalazima sudskih vještaka poimenično, na osnovu čijih nalaza je dodjeljivana novčana podrška, a kako bi ovo ministarstvo, u slučaju utvrđivanja konkretnih nezakonitosti, poduzelo zakonom propisane mjere u skladu sa ovlaštenjima utvrđenim Zakonom o vještacima Federacije BiH.
Postavlja se pitanje zašto Vlada nije zadužila nadležne institucije da provedu sve zakonske mjere protiv svih aktera koji su doprinjeli da se ovakva pljačka dogodi.To se odnosi prvo na Jerka Ivankovića Lijanovića, članove komisije za ruralni razvoj i kapitalne investicije: Bešću Alibegovića, Josipa Jukića, Stipu Šakića.
Protiv ljudi koji su obavili kontrole na terenu ispred FMPVŠ (koji su konstatirali da je na terenu sve u redu a inspekcija ustanovila suprotno) Mato Andželić, Aziz Klisura i dr. kao i tajnika Ministarstva Fakete Begović koja je drugi čovjek po odgovornosti u Ministarstvu.
Pitanje za aktualnog ministra FMPVŠ: Što konkretno namjerava poduzeti protiv tih službenika?
Da li namjerava te ljude poslati na disciplinsku i krivičnu odgovornost?
Ako nema namjeru ko se to štiti i kolika je odgovornost samog ministra u slučaju nepoduzimanja njihove odgovornosti ?!
MINISTAR JE DUŽAN POKRENUTI ODGOVORNOST I PODUZETI SVE ZAKONSI PROPISANE MJERE U TAKVIM SLUČAJEVIMA.
Sve je do ljudi.Je li to znači da svako može da radi šta hoće i nakon četiri godine haračenja javnim proračunom nikome ništa?
Naš istraživač, naime,  koji je došao do podataka iz spomenutog ministarstva, došao je do saznanja da Lijanovićev sustav praktički i dalje funkcionira, i da se javni novac, uzima po istom sistemu, i u iste džepove, sustavom poticaja i provizija,  šakom i kapom.
poskok.info