Published On: Tue, Sep 19th, 2017

ASHDOWN PREDLAŽE BELGIJSKI MODEL: Bez preuređenja zemlje BIH će se raspasti


Govoreći u domu Lordova, bivši šef OHR-a u BIH kazao je da bez funkcionalne izmjene BIH Ustava BIH ne može opstati kao država. On se jasno zauzeo za federalističko načelo uređenja države. Kazao je da bi BIH lakše funkcionirala prema belgijskom nego prema britanskom modelu, iako i britanski oblik federalizma može ponuditi Bosni i Hercegovini pomak u smisli pluralizma i demokratizacije.

Kazao je da se zemlja ne gradi zastavama, i nametanjem himni, nego funkcionalnošću, koja ljudima daje vjeru da taj sistem funkcionira. Sistem koji ne funkcionira taj sistem ne može stvarati građane lojalne tom sistemu, kazao je Ashdown,

Dodao je da u Europi ne postoji plan za novo uređenje BIH, da se taj plan mora donijeti, i da je nužno obići sve prijestlonice u Europi kojima bi se predstavio taj plan a tek onda krenuti u njegovu realizaciju.

On je kazao da je on to upravo činio dok je bio u BIH i da mu je malo falilo da u tome uspije.

Podsjećamo Belgija je visoko decentralizirana država u kojoj postoje nacionalne federalne jedinice s državnom vladom koja je sastavljena paritetno i uz predstavnike svih jezičnih skupina.

Model kakav je u Britaniji olako se odbacuje za BIH.

Belgijski model poštuje konstitutivnost kroz sve razine vlasti plus nudi federalizam na srednjem nivou. Britanski model nudi autonomiju Škotskoj i Sjevernoj Irskoj, no parlament u Londonu je građanski.

Oba modela pogurala bi BIH naprijed.

U domu Lordova također je zaključeno, da postojeća BIH klizi ka statusu “propale države”.