Published On: Sri, pro 26th, 2012

Pad transparentnosti javnih nabavki u BiH

Transparency International Bosne i Hercegovine (TI BiH) objavio je izvještaj Monitoring implementacije Zakona o javnim nabavkama BiH u okviru aktivnosti na praćenju provedbe antikorupcijskih reformi u BiH, koje provodi u suradnji s Fondom otvoreno društvo (FOD).
Nalazi monitoringa ukazuju na povećanje netransparentnosti u javnim nabavama, jer su otvoreni postupci sa sveukuopnog sudjelovanja u javnim nabavama od oko 91 posto u 2008. godini, pali na 37 posto u 2011. godini.
Ovo je prije svega posljedica izmjena Zakona o javnim nabavama iz 2009. koje su podizanjem limita za direktne sporazume dovele do smanjenja broja nabava provedenih otvorenim postupcima.
Naime, zlouporabe pri primjeni samog Zakona izazvane su proizvoljnim tumačenjima propisa, lošom koordinacijom institucija svih razina, te neodgovornošću pojedinaca u svim bitnim segmentima za sprječavanje korupcije u ovoj oblasti.
Cijenom tenderske dokumentacije ili načinom njenog pribavljanja u startu se obeshrabruju pojedini ponuđači roba, usluga ili radova, dok se pri pripremi dokumentacije definiraju kriteriji koji pak favoriziraju oderedjenim ponuđače.
Agencija za javne nabavke i Ureda za razmatranje žalbi još uvijek nisu uspostavili adekvatan nadzor nad procesom javnih nabava, te nema posljedica za netransparentne i protuzakonite javne nabave.
Gotovo 80 posto donesenih rješenja o opravdanosti žalbi ponuđača završi okončavanja postupka ne u njihovu korist, već najčešće neregularnim poništavanjem javnih nabavki ugovornih tijela, a do sada ni jedan ponuditelj nije obeštećen.
Ne postoji ni adekvatan odgovor pravosuđa – kašnjenje s donošenjem sudskih presuda čini ih bespredmetnim, jer je nakon dvije ili tri godine nemoguće ispraviti neregularan proces nabava, a brojni izvještaji službi za reviziju koji ukazuju na nepravilnosti u provođenju javnih nabava nisu rezultirali adekvatnim istragama.
Na sve ovo, umjesto usvajanja novog Zakona o javnim nabavkama, koji bi ojačao nadzor i omogućio učinkovitiju kontrolu, vladajuće stranke su Vijeću ministara uputile prijedlog Zakona kojim se višestruko povećavaju naknade za pokretanje žalbenog postupka (u iznosu od 500 KM do vrtoglavih 25.000 KM, u ovisno o vrijednosti nabave).
Ovako predloženi troškovi žalbenog postupka predstavljali bi strahovitu destimulaciju i diskriminaciju oštećenih ponuđača u postupcima nabava poslali bi opasnu poruku poslovnom svijetu i građanima da je svaki pokušaj borbe protiv neregularnosti i korupcije u javnim nabavama i suprotstavljanja financijskim oligarsima, koji najčešće kontinuirano i dobivaju ugovore o nabavkama, unaprijed izgubljena bitka, smatraju u TI BiH.