Published On: Čet, lis 27th, 2016

Pacijenti iz FBiH za transplantaciju moći će se uključiti na listu čekanja Hrvatske


Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na današnjoj 74. sjednici, koja je završena u Sarajevu, utvrdila Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o finanancijskoj konsolidaciji rudnika ugljena u Federaciji BiH prema obračunatim, a neuplaćenim javnim prihodima u razdoblju od 2009. do 2015. na dan 31.12.2008. godine.
Vlada FBiH je podržala inicijativu Federalne uprave policije i formirala petočlanu interresornu Radnu grupu čiji je zadatak da, u roku od 30 dana, ostvari uvid i napravi analizu opremljenosti i iskorištenosti specijalističkih laboratorijskih instrumenata za plinsku i tečnu hromatografiju i druge slične laboratorijske opreme u federalnim organima uprave i federalnim upravnim organizacijama. Na osnovu toga će pripremiti prijedlog za eventualnu preraspodjelu odgovarajuće, nedovoljno iskorištene opreme u Federalnu upravu policije.
Na današnjoj sjednici donesena je Odluka o prihvaćanju Prijedloga protokola o suradnji u području transplantacijske medicine koji će biti zaključen između Federalnog ministarstva zdravstva i Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske.
Potpisivanjem ovog protokola državljani Federacije BiH će biti u mogućnosti da budu uključeni na Listu čekanja Republike Hrvatske, odnosno Listu čekanja Eurotransplanta, tako da im budu osigurane usluge transplantacijskih zahvata za jetru i srce, iznimno i za bubreg. Ovim protokolom regulirano je i pitanje reciprociteta u pogledu uzimanja organa od umrlih darovatelja, kao i broj vraćenih organa od umrlih darovatelja državljana Federacije BiH.
Usvojena su izvješća Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o poslovanju gospodarskih društava iz oblasti energije u većinskom vlasništvu Federacije BiH u 2015. godini i dva izvješća povjerenstva ovog ministarstva za kontrolu namjenskog utroška grant sredstava utvrđenih u razdjelu 17. proračun FBiH za 2015. godinu.
Usvojene su i informacije o stanju razvijenosti MSP (mala i srednja poduzeća) sektora u Federaciji BiH za razdoblje 2011.-2015. godina i o stanju u oblasti slobodnih zona u Federaciji BiH i o njihovom poslovanju u 2015. godini.
Federalna vlada prihvatila je informaciju o stanju u Remontnom zavoda d.d. Travnik i zadužila Nadzorni odbor ovog gospodarskog društva da inicira pokretanje stečajnog postupka i da o tome u najkraćem roku izvjesti Vladu Federacije BiH.
Danas je Vlada FBiH zadužila sva federalna ministarstva da joj, u okviru svoje nadležnosti, dostave informaciju, s tabelarnim pregledom, o visini naknada članova uprava, upravnih i nadzornih odbora u gospodarskim društvima sa sudjelovanjem državnog kapitala, institucijama, ustanovama i fondacijama.
Vlada FBiH je prihvatila informaciju Agencije za državnu službu FBiH o broju i statusu državnih službenika u svim federalnim organima uprave, priopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.
Večernji List

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>