Published On: Mon, Oct 19th, 2015

OSTAVŠTINA ZUKANA&CO: Za 2834 branitelja ciljano smanjivali invalidnost da bi izgubili prava

U trećoj fazi revizije braniteljskih prava koja se odnosi na medicinsko vještačenje u razdoblju od 15. ožujka 2011. do 30. lipnja 2015. Federalno ministarstvo branitelja i invalida Domovinskog rata s Instituta za medicinsko vještačenje dobilo je 24.242 obrađena predmeta, od čega 24.217 predmeta osobne invalidnine i 25 predmeta obiteljske invalidnine.

Za prvo i drugo tromjesečje 2015. godine s Instituta od navedenog ukupnog broja obrađenih predmeta dani su nalaz i mišljenje za 5510 predmeta i proslijeđeni u rad sektoru za upravno rješavanje, navodi se u informaciju o primjeni Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti braniteljsko-invalidske zaštite za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2015.

Općinskim službama vraćeno je 159 predmeta zbog toga što su korisnici prava umrli ili je u ranijem postupku, u skladu sa zakonom, odlučeno o prestanku prava i dr. (za 1. i 2. tromjesečje 2015. 17 predmeta). U informaciji stoji da je 12.086 predmeta osobne i obiteljske invalidnine obrađeno i pozitivno riješeno stavljanjem klauzule izvršene revizije, kako je to propisano pravilnikom o načinu i postupku vršenja revizije, te su predmeti vraćeni prvostupanjskim organima na nadležnost. Od početka revizije zaprimljena su 31.062 predmeta, a ukupno obrađeno i riješeno 30.587 predmeta.

“U izvršenju presude Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine ponovno je doneseno 659 odluka i 200 njih nakon konzilijarnog pregleda”, navodi se u informaciju o primjeni Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti braniteljsko-invalidske zaštite za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2015. godine.

vecernji.ba