Published On: Tue, May 1st, 2012

U SLUČAJU DA ŽIVKA ODAPNE: Platformaška paravlada donijela Zakon o oporukama

Zukan Helez , predsjednik FederacijeNovi feudalni  zakon o nasljeđivanju koji je, na današnjoj sjednici Neootomana  u Sarajevu kojoj je sudjelovao i predsjednik Federacije BIH  Zukan Helez, utvrđen u formi Nacrta, rezultat je potrebe da se i ova oblast uredi u skladu s promjenama društveno-ekonomskog uređenja, jer je u primjeni Zakon o nasljeđivanju SRBiH iz 1973., u velikoj mjeri oslonjen na raniji savezni Zakon iz 1955.

Potrebno je, također, i da se odredbe ovog zakona usaglase s organizacijom i nadležnostima organa pravosuđa i drugih organa osnovanih u Federaciji BiH, kao i s preporukama Evropske komisije iz strukturalnog dijaloga o reformi pravosuđa, da se, prijenosom na notare, pravosuđe rastereti vanparničnih ostavinskih predmeta.

Istovremeno je izvršeno i usklađivanje s rješenjima usvojenim u Republici Srpskoj radi osiguranja jednakosti građana BiH na cijeloj njenoj teritoriji, a harmonizacijom nasljednopravnih odnosa sa zemljama regiona, na tragu je postupanja po pozitivnim evropskim standardima u ovoj oblasti.

Predloženi zakonski tekst ne predstavlja, stoga, radikalnu izmjenu postojećih nasljednopravnih normi, već prije svega usklađivanje s ustavnim reformama i provedenim procesom pretvorbe, kao i izmjenama drugih propisa (Porodični zakon i drugi propisi).

Uglavnom je zadržana sistematika i struktura postojećeg zakona, uz pojedine izmjene i neophodna usklađivanja.

Bitno je da su Nacrtom ovog zakona istovremeno regulirani materijalno nasljedno pravo i ostavinski postupak, za razliku od dosadašnjeg propisivanja u dva zasebna zakona.

Novopredložena rješenja imaju za cilj, prije svega, osigurati potreban nivo zaštite privatnog vlasništva, garanciju tog prava i slobodu raspolaganja testamentarnim i ugovornim putem (npr. uvođenjem instituta ugovora o nasljeđivanju, proširenjem kruga zakonskih nasljednika da bi se izbjeglo da zaostavština lako bude bez nasljednika te tako postane državno vlasništvo, ukidanjem ograničenja kod nasljeđivanja autorskih prava itd.).

Uvažavajući princip jednakosti između bračne i vanbračne zajednice ustanovljen Porodičnim zakonom, Nacrtom zakona o nasljeđivanju vanbračni drug je uvršten u krug zakonskih nasljednika.

Novinu predstavljaju i odredbe kojima se regulira ugovor o nasljeđivanju te odredbe koje reguliraju registar testamenata.

Nacrt zakona o preuzimanju dioničkih društava, koji je Federalna vlada danas utvrdila i uputila u parlamentarnu proceduru, izraz je potrebe izmjene i dopune postojećih rješenja iz 2005. godine, a radi poboljšanja zašite interesa malih dioničara kod preuzimanja dioničkih društava i usklađivanja s odgovarajućom direktivom Evropske unije radi osiguranja pravne sigurnosti kod preuzimanja ovih društava.

Novina je to što se prvi put kod nas definira i multilateralna trgovinska platforma, koja je zapravo preuzeta iz direktive EU.

Na prijedlog federalnog ministra unutarnjih poslova, Vlada FBiH danas je utvrdila amandmane na Prijedlog zakona o privatnim detektivima u FBiH.

Jednim od amandmana se precizira da se detektivski poslovi obavljaju kao samostalna djelatnost koja se upisuje u sudski registar u skladu s propisom o upisu gospodarskih društava u sudski registar.

Također, dodata je odredba kojom se terminologija korištena u ovom usuglašava sa Zakonom o ravnopravnosti spolova u BiH.

Prema jednom od amandmana, utvrđuje se obvezno oduzimanje odobrenja za rad, a ne kako je bilo ranije predloženo, kao jedna od radnji koja se može poduzeti.

Predviđa se i obveza oduzimanja odobrenja za rad ukoliko se utvrdi da privatni detektiv obnaša poslove koji nisu utvrđeni ovim zakonom.

Utvrđen je i amandman kojim se se ovaj zakon usuglašava s odredbama Zakona o kaznenom postupku i Zakonom o pravobraniteljstvu Federacije BiH.

Vlada FBiH je razmatrala i usvojila Izvještaj Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o izvršenju Bilansa energetskih potreba Federacije BiH u 2011. godini.

U ovom je periodu ostvarena proizvodnja od oko sedam miliona tona uglja što je zadovoljilo domaće potrebe, a izvezeno je 240,6 hiljada tona.

Potrošeno je 6,87 miliona tona ili za 26 posto manje od planiranog.
Proizvedeni se ugalj u najvećem obimu koristio za potrebe termoelektrana, zatim za potrebe drugih industrijskih postrojenja i za domaćinstva.

U prošloj je godini proizvodnja od 7.754 gigawat-sati električne energije zadovoljila domaće potrebe za ovim energentom, pa je elektroenergetski sistem Federacije BiH radio stabilno i bez poremećaja.

Potrošeno je 8.519 gigawat-sati ili dva posto manje od planiranog.

U prošloj je godini na područje Federacije BiH uvezeno 630,9 hiljada tona nafte i naftnih derivata, dok je međuentitetskom trgovinom nabavljeno dodatnih 280,9 hiljada tona, pa je ukupna količina ovog energenta u prošloj godini iznosila 911, 6 hiljada tona.

Potrošeno je 904,6 hiljada tona ili dva posto manje od plana.

Snabdijevanje tržišta je bilo uredno.

Prirodnog gasa na područje Federacije BiH uvezeno je 212,28 miliona metara kubnih a potrošeno je 213,13 miliona kubnih metara.

Snabdijevanje tržišta je bilo uredno a ugovor s ruskim isporučiocem ovog energenta je produžen do 31. decembra.