Published On: Fri, Jun 21st, 2013

Osam općina u Federaciji BiH želi da postanu gradovi, a načelnici gradonačelnici

Inicijativa da se na federalnom nivou donese Zakon o gradovima u Federaciji BiH, bila je povod današnjem susretu premijera Federacije BiH Nermina Nikšića i federalnog ministra pravde Zorana Mikulića s načelnicima općina koje su, ujedno, i kantonalna sjedišta.

Kako je zaključeno, sve te općine će službenu inicijativu za donošenje ovog federalnog propisa dostaviti Federalnom ministarstvu pravde, kako bi se o njoj izjasnila Vlada FBiH, čime bi započela procedura donošenja Zakona o gradovima FBiH.

Tijekom sastanka, održanog u sjedištu Federalne vlade u Sarajevu, kazano je da bi, nakon donošenja novog zakona, općinska vijeća kantonalnih sjedišta bila preimenovana u gradska, a njihovi općinski načelnici u gradonačelnike.

Podržavajući inicijativu, načelnici su danas ukazali na brojne prednosti koje bi donijela transformacija osam općina u gradove, kako u gospodarskim, tako i u ostalim sferama života, priopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.