Oružane snage BiH nastavile s gašenjem požara u Hercegovini

Oružane snage BiH su nastavile angažman na gašenju požara u BiH, priopćeno je iz Ministarstva obrane BiH.

Kako se navodi u priopćenju, na zahtjev Operativnog komunikacijskog središta 112 Ministarstva sigurnosti BiH, a sukladno propisanim procedurama Oružane snage BiH su nastavile angažman na pomoći civilnim strukturama u gašenju požara koji su aktivni na teritoriji BiH.

Tako su u ranim jutarnjim satima 26.08.2017. godine od 06,40 do 08,40 sati  Oružane snage BiH, helikopterom Mi-8 MTV bile angažirane na gašenju požara na lokalitetu Čvrsnice u općini Posušje. Nakon dvosatnog angažiranja u općini Posušje, popune pogonskim gorivom helikopter OS BiH je upućen na gašenje požara na lokalitetu Rujišta u  općini Mostar.

Pored helikoptera i posada Zračnih snaga OSBiH, na gašenju požara u općini Posušje angažirano je i 15 pripadnika OS BiH s pripadajućom opremom za gašenje požara.

Tijekom jučerašnjeg dana, OSBiH su bile angažirana na izviđanju lokacija u općinama koje su zahvaćene požarima kao i gašenju požara  iz zraka u općini Trebinje i s 15 pripadnika OS BiH u općini Posušje. Prilikom izvršenja ove zadaće zračnim putem u općini Trebinje, helikopterske posade OS BiH su ostvarile dva sata leta, izbacile tri vedra i preko šest tona vode na područjima zahvaćenim požarom, za što je utrošeno preko 1.450 litara goriva.

OSBiH će i dalje zračnim i kopnenim angažmanima, sukladno sa svojim kapacitetima i resursima, nastaviti pružati svu potrebitu pomoć, i biti na raspolaganju civilnim strukturama  gašenju požara na teritoriji BiH.