Općina Usora dobiva autonomiju unutar Zeničko-dobojskog kantona

” Vlada Zeničko-dobojskog kantona, kako je istakao premijer Miralem Galijašević, prihvatila je prijedlog iz Općine Usora i na ovu lokalnu samoupravu, po uzoru na Žepče, koje od ranije organizira osnovno i srednje obrazovanje, prenijela svoje nadležnosti.

“Finansijski efekti su isti i Zakon o prenosu nadležnosti ZDK na Općinu Usora po skraćenom postupku upućujemo na Skupštinu ZDK”,kazao je Galijašević. On je i dodao kako će naredna školska godina u Usori biti realizirana po ovom zakonu. ”
Do sad je samo Žepče imalo tu vrstu autonomiju,tako da sad dvije općine u ZDK sa hrvatskom većinom imaju autonomiju.