Određuje li BIH Europi gdje će biti sjedišta njenih sudova?

Predstavnik EU puta, to je znate onaj put kojem se jednom ispriječila Herc banka, pa su ju sravnili sa zemljom. I protjerali hrv. predsjednika. Demokrate i borci protiv korupcije.

Nakon jučerašnjeg sastanka političkih lidera, Ured Europske unije u BiH ohrabren je viješću da se čini mogućim napredak u pogledu Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, kao i početak pregovora o sporazumu s Frontexom.

Delegacije EU u BiH, s druge strane, razočarana je da se nije mogao postići kompromis oko sjedišta apelacijske instance Suda BiH.

– Ključni prioritet 6 iz Mišljenja Europske komisije ističe potrebu „unapređenja funkcioniranja pravosuđa“, uključujući usvajanje novog Zakona o sudovima. Prema shvaćanju EU, rasprava se vodila između sjedišta u Istočnom Sarajevu i Banja Luci. U skladu s mišljenjem Venecijanske komisije o ovom pitanju, EU napominje da prilikom utvrđivanja sjedišta treba uzeti u obzir blizinu ključnih elemenata kao što su tužiteljstva, pritvorski objekti i kazneno-popravne ustanove, te usluge pravne pomoći. Temeljem toga, EU ne vidi nikakav razlog da politički akteri insistiraju na Banja Luci umjesto Istočnog Sarajeva, navodi se u priopćenju Delegacije EU u BiH./HMS/