Objavljen Natječaj za financiranje projekata od interesa za hrvatski narod u BiH

Povezivanje s Hrvatima u Bosni i Hercegovini, potpora njihovu povratku i ostanku, te očuvanje njihove pune jednakopravnosti strateški je interes Republike Hrvatske. U tom cilju, nastavljajući pružati potporu Hrvatima u BiH, Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske raspisao je javni natječaj za financiranje kulturnih, obrazovnih, znanstvenih, zdravstvenih i ostalih programa te projekata od interesa za hrvatski narod u BiH.

Na natječaj se mogu prijaviti registrirane pravne osobe sa sjedištem u Bosni i Hercegovini i to za programe i projekte koji zadovoljavaju opće i javne potrebe Hrvata u Bosni i Hercegovini kao što su:

– izgradnja, obnova i opremanje ustanova kulture, te zaštita i obnova spomenika kulture, kao i podrška najznačajnijim kulturnim manifestacijama.

– potpora javnim glasilima na hrvatskom jeziku koja osiguravaju pravo na informiranje
– nabava knjiga i časopisa hrvatskih nakladnika za škole (od osnovne škole do sveučilišta) i narodne knjižnice te potpora nakladničkoj djelatnosti u izdavanju djela od temeljne vrijednosti za nacionalnu kulturu i časopisa od kulturološkog značenja.
– izgradnja, obnova i opremanje obrazovnih ustanova (od predškolskih ustanova do sveučilišta) te izrada programa i projekata za izvođenje nastave na hrvatskom jeziku
– izgradnja, obnova i opremanje zdravstvenih ustanova te nabava opreme za liječenje, zaštitu i očuvanje zdravlja
– infrastrukturni projekti i drugi projekti usmjereni na stvaranje preduvjeta za održivi povratak i opstanak Hrvata u Bosni i Hercegovini.

Prednost u dobivanju financijske potpore imat će veći projekti koji proizvode dugoročnije učinke za opstojnost hrvatskoga naroda u Bosni i Hercegovini, zatim programi i projekti koji se provode u partnerstvu s pravnim osobama iz Republike Hrvatske u smislu prekogranične suradnje, kao i programi i projekti koje financijski podupire lokalna zajednica.

Prijavu programa i projekta na prijavnom obrascu s traženom projektnom dokumentacijom potrebno je dostaviti isključivo poštom na adresu: Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, Trg hrvatskih velikana 6, 10 000 Zagreb, Republika Hrvatska, s napomenom “za Javni natječaj”. Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave ovog natječaja, zaključno s 2. srpnja 2015. godine.