Published On: Sub, ožu 22nd, 2014

Obilježen Međunarodni dan borbe protiv rasne diskriminacije

Povodom 21. ožujka 2014. godine – Međunarodnog dana borbe protiv rasne diskriminacije, Udruga „Humanitarna organizacija Altruist“ u sklopu koje djeluje Dnevni centar za djecu ulice, organizirala je edukativnu radionicu za korisnike usluga centra djecu i mladež romske nacionalnosti.
Na radionici su mladi Romi upoznati s Konvencijom o dječjim pravima i osnovnim ljudskim pravima, oblicima diskriminacije i rasizma, te je razgovarano o problemima sa kojima se Romi susreću.
U sklopu obilježavanja ovog značajnoga dana mladi Romi su sa djelatnicima i volonterima Altruista pogledali film ’12 godina ropstva’, nakon čega se diskutiralo i razmatralo o filmu.
Djeci je skrenuta pozornost na opasnosti s kojima se mogu susresti i pojašnjeni su  načini prevalizaženja i reagiranja na određene okolnosti.

Inače, Dnevni centar za djecu ulice je projekt koji se od listopada 2011. godine realizira u Udruzi „Humanitarna organizacija Altruist“ na inicijativu donatora organizacije Save the Children, uz potporu  Centra za socijalni rad Grada Mostara.
Na području Mostara predstavlja jedino organizirano mjesto pružanja pomoći djeci ulice i djeci koja su u riziku da to postanu. Svrha Dnevnog centra je poduzimati pozitivne korake u osiguravanju zaštite i pružanja pomoći djeci.
Rad se bazira na rad unutar Dnevnog centra i rad na terenu. Korisnici svakodnevno imaju najmanje jedan obrok koji je osiguran iz Pučke kuhinje zahvaljujući suradnji sa Centrom za socijalni rad. Uz obrok djeca i roditelji imaju mogućnost kupanja, pranja odjeće, dobivanje čiste odjeće i obuće. S djecom se rade različite radionice u svrhu opismenjavanja, resocijalizacije, te učenja osnovnim higijenskim navikama.
Radionice su društveno- edukativnog, kreativnog, savjetodavnog, preventivnog karaktera s ciljem jačanja njihovog samopouzdanja, samopoštovanja, razvijanja osnovnih životnih navika i sl.


uskrs ephzhb