Novim Zakonom o braniteljima Hrvatska ispravlja nepravdu prema HVO-a

Novim Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, koji je u srijedu stigao u Hrvatski sabor, nakon 25 godina legalizira se HVO. Ako se ovaj prijedlog zakona usvoji, stečena prava pripadnika HVO-a u Republici Hrvatskoj bit će uvrštena u zakon i provodit će se, kao i do sada, sukladno međudržavnom sporazumu Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske, piše Večernji list BiH.

Naime, u svim dosadašnjim zakonima HVO se, kao legitimna komponenta Hrvatskih snaga, uopće nije spominjao, nego su stradalnici svoja prava (mirovina, zdravstvena zaštita i dječji doplatak) ostvarivali isključivo na osnovi međudržavnog ugovora između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. – Pripadnici borbenoga sektora HVO-a, državljani Republike Hrvatske, kojima je pravomoćnom odlukom nadležnog tijela Bosne i Hercegovine priznat status RVI po osnovi ranjavanja ili zatočeništva, imaju pravo na invalidsku mirovinu po ovom zakonu i propisu o mirovinskom osiguranju umanjenu za iznos osobne invalidnine koja im je priznata po pravomoćnoj odluci nadležnog tijela Bosne i Hercegovine, ako to pravo nisu ostvarili do stupanja na snagu ovoga zakona po ugovoru između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine…