Published On: Pon, tra. 2nd, 2018
#3rd | By Desk

NOVI ZAKON U HNŽ-U Od zaposlenih u institucijama, 20 posto mora biti branitelja ili članova njihovih obitelji

Na zadnjoj sjednici Skupštine HNŽ-a zastupnici su usvojili nacrt Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji u HNŽ-u. Očekuje se kako će taj akt uskoro biti usvojen u formi prijedloga i da će stupiti na snagu, piše Večernji list BiH.

Dopunska prava koja bi trebao donijeti braniteljima i njihovim obiteljima trebala bi trajno riješiti brojne probleme te populacije. Među najznačajnijim stavkama su one koje se odnose na liječenje branitelja, pravo na zapošljavanje i osiguravanje životne egzistencije.

Zakon obvezao institucije

– Županijska tijela uprave, županijske upravne organizacije, jedinice lokalne samouprave, kao i sve pravne osobe čiji je osnivač Županija, jedinica lokalne samouprave, odnosno koja se financiraju iz proračuna sa sudjelovanjem od najmanje 25 posto te javne ustanove dužni su prilikom prijema u radni odnos osigurati prioritet osobama iz stavka (1) ovoga članka te u sastavu zaposlenih imati minimalno 20 posto istih – navodi se u dijelu spomenutog zakona. Ustanove koje ne ispunjavaju uvjete da u sastavu zaposlenih imaju 20 posto osoba iz braniteljske populacije ili članova njihovih obitelji imaju kontinuiranu obvezu prilikom svakog novog zaposlenja staviti napomenu da prioritet imaju članovi navedene populacije.

Zakon obvezuje institucije na sufinanciranje projekata koji zapošljavaju branitelje ili članove njihovih obitelji. Također, ovaj zakon daje prednost djeci branitelja prilikom upisa u obrazovne institucije, što je također iznimno važna stavka.

Zdravstvena skrb

Zakon rješava i pitanje zdravstvene skrbi za braniteljsku populaciju. Njime se nalaže pravo na zdravstveno osiguranje, pravo na jednokratnu novčanu pomoć pri liječenju, pravo na ortopedska pomagala, pravo na topličko-klimatsko liječenje. Ova prava branitelji u HNŽ-u već sada koriste, ali usvajanjem zakona će biti osigurano da im ih više nitko ne može ukinuti.

Zakon obuhvaća i niz drugih prava branitelja, kao što je pitanje stambenog zbrinjavanja, prava na prekvalifikaciju i obrazovanje u cilju bržeg i uspješnijeg zapošljavanja, kao i niz drugih pitanja. Braniteljske udruge već su izrazile slaganje s usvajanjem ovoga akta, tako da ne bi trebalo biti opstrukcija u njegovu donošenju.