Published On: Wed, Oct 9th, 2019

NOVI VAL: Doniraj, malo nas poguraj

Novi val je omladinska organizacija koja za cilj ima animirati mlade ljude i aktivno ih uključiti u edukativne, ekološke, sportske, umjetničke, turističke, kulturne i zabavne aktivnosti.

Jedna od osnovnih aktivnosti koje realizira Novi val jeste reintrodukcija bjeloglavih supova u Bosnu i Hercegovinu kao i razvoj eko turzima.

Omladinski klub Novi val je pustio u rad novu web stranicu – www.novival.info, s ciljem pokretanja kampanje za prikupljanje sredstava za projekte koje trenutno implementiraju.

Nova web stranica je tako koncipirana da omogućava po prvi put da građani  Bosne i Hercegovine ali članovi kluba širom svijeta mogu izvršiti donaciju putem kreditnih kartica direktno preko web platforme.

S obzirom da Bosna i Hercegovina spada u države trećeg svijeta i da platni promet kao i donacije su većinom ovisile od Paypal usluga ili sličnih platformi, klub je odlučio s partnerima iz BiH i vlastitim resursima napraviti mogućnost direktnog doniranja.

Kampanja pod  nazivom „Doniraj malo nas poguraj“ je proizašla iz ideje članova i donatora koji se nalaze širom svijeta.

”Ovu priliku također želimo iskoristiti da se zahvalimo za sve individualne donatore koji su sve ove godine podržavali projekte reintrodukcije Bjeloglavih Supova, zaštite Hercegovačkog magarca, razvoj Eko centra Blagaj, razvoj sportskog penjanja kao i mnoge druge projekte i aktivnosti” – navodi se u priopćenju.