NOVI TRAVNIK: Dom zdravlja uskoro gradi novu lamelu vrijednu milijun KM

Respektabilna zdravstvena ustanova na području Srednjebosanske županije, Dom zdravlja Novi Travnik, za 10 mjeseci 2019. godine pružila je 610.000 zdravstvenih usluga, što je pet posto više u odnosu na isto razdoblje 2018.

JU Dom zdravlja Novi Travnik registrirana je prije 46 godina i nositelj je primarne zdrastvene zaštite, te dijelom specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite na općini.

Kvaliteta pruženih zdravstvenih usluga u ovoj zdravstvenoj ustanovi, prema riječima prim.mr.sc. Ivanke Mađar-Šimić, ravnateljice JU Dom zdravlja Novi Travnik, bazirana je na stručnom osoblju, koje uz primjenu medicinske znanosti i prakse, kao i raspoloživih materijalnih resursa, stavlja u središte pacijenta, pišu Poslovnenovine.ba

Pet posto više zdravstvenih usluga u 2019.

„Za 10 mjeseci 2019. godine pružili smo 610.000 zdravstvenih  usluga, što je pet posto više u odnosu na razdoblje 2018. Zdravstvena zaštita i zdravstvene usluge pružaju se u centralnom objektu Doma zdravlja i pet područnih ambulanti, sa raspoloživim stručnim kadrom. Imamo  ukupno 72 zdravstvena djelatnika i 26 nezdravstvenih djelatnika, sukladno Dokumentacijskoj osnovi, Standardima i normativima u zdravstvu“, kaže Mađar-Šimić.

I financijski pokazatelji poslovanja JU Dom zdravlja Novi Travnik govore u prilog tome da ova renomirana zdravstvena ustanova ostvaruje kontinuiran napredak u radu.

„Dom zdravlja Novi Travnik je neprofitna Javna ustanova koja se financira najvećim dijelom iz Zavoda za zdravstveno osiguranje SBŽ, manjim dijelom iz proračuna Općine i ostalih dodatnih sredstava (periodični pregledi, liječnička uvjerenja, donacije). U prvih devet mjeseci 2019. godine ostvarili smo pozitivan financijski rezultat, odnosno povećanje prihoda u odnosu na isto razdoblje 2018.“, tvrdi Mađar-Šimić.

Svoju lidersku poziciju Dom zdravlja Novi Travnik osnažuje uvođenjem suvremene medicinske opreme i pružanjem kvalitetnih zdravstvenih usluga, profesionalno i odgovorno, uz jednaku dostupnost i sveobuhvatnost zdravstvene zaštite, te poštivanje dostojanstva ljudi.

„Vrijednosti koje promoviramo su: profesionalizam, timski rad, dobra interpersonalna komunikacija i komunikacija sa pacijentom, ugodna radna sredina itd. Najveću motivaciju nam predstavlja zadovoljstvo naših korisnika- pacijenata i pohvale građana za pružene usluge“, naglasila je Mađar-Šimić.

Donacija sanitetskog vozila u vrijednosti 100.000 KM

Ključni faktor uspješnog poslovanja Doma zdravlja Novi Travnik je, kako navodi dalje Mađar-Šimić, timski pristup u radu, stručnost i profesionalizam zaposlenih, unapređenje u pružanju usluga zdravstvene zaštite, te uvođenje novih suvremenih tehnologija.

„Pokušavamo osigurati dobre uvjete rada, provoditi kontinuiranu edukaciju i usavršavanje zdravstvenih i ne zdravstvenih djelatnika, te dostići visoke standarde u poslovanju. Pritom,  istaknula bih nabavu sanitetskog vozila sa medicinskom opremom u vrijednosti od 100.000 KM u 2019. godini, što je donacija Vlade R Hrvatske“, govori Mađar-Šimić.

Kapitalni planovi Doma zdravlja Novi Travnik u 2020. godini su nabavka digitalnog RTG uređaja u vrijednost cca 200.000 KM i prostorno proširenje centralnog objekta.

„Radi se o izgradnji nove lamele uz postojeću zgradu Doma zdravlja u vrijednost cca. 1.000.000 KM, s ciljem unapređenja i podizanja razine kvalitete zdravstvenih usluga i zdravstvene zaštite, kako bismo zadržali lidersku poziciju i bonitetnu pouzdanost ustanove u narednim godinama“, naglasila je Mađar-Šimić, dodajući da je u tijeku  pribavljanje potrebnih  suglasnosti i priprema infrastrukture za izgradnju lamele./HMS/