Novi prijedlog za Federaciju: Šest, umjesto deset županija

U organizaciji Udruženja Pravni institut u BiH – Law Institute in Bosnia and Herzegovina u Sarajevu će se 29. siječnja održati javna rasprava o prijedlogu ustavne reforme Federacije Bosne i Hercegovine.
Udruženje Pravni institut u Bosni i Hercegovini je tijekom 2012. godine u okviru istraživačkog projekta „Nove ideje – bolja Federacija BiH” (New Ideas – Better Federation of BiH) formiralo Radnu grupu pravnika koji su radili na pravnoj analizi važećeg Ustava Federacije BiH, priopćeno je iz Udruženja Pravni institut u BiH. Cilj angažiranja Radne grupe bio je povećanje funkcionalnosti, ekonomičnosti Federacije i smanjenja troškova ovog entiteta. Rezultati rada Radne grupe su objedinjeni u dokumentu: Ustavna reforma Federacije Bosne i Hercegovine – obrazloženje predloženih ustavnih reformi Federacije sa prilozima a) Mapa kantona i b) Novi Ustav Federacije BiH. Svi materijali su javnosti dostupni putem web prezentacije: boljafederacija.ba.
Osnovni rezultati do kojih je Radna grupa došla uključuju, između ostalog, nekoliko važnih izmjena. Prvenstveno postoji nužnost reorganizacije Federacije Bosne i Hercegovine okrupnjivanjem županija u skladu s demografskim, ekonomskim, geografskim i, koliko je to potrebno, multietničkim kriterijima. Prijedlogom nove mape županija njihov broj bi se smanjio sa 10 na šest čime bi se smanjili troškovi javne potrošnje i preobimne administracije u Federaciji.
Potrebno je izvršiti i preraspodjelu nadležnosti između Federacije i županija na način da se utvrdi pretpostavka nadležnosti u korist Federacije uz taksativno navođenje isključivih nadležnosti županija, odnosno, zajedničkih nadležnosti županija i Federacije čime bi se samo potvrdilo činjenično stanje. Neke od nadležnosti poput zdravstva, visokog obrazovanja i lokalne samouprave valja dodijeliti razini Federacije Bosne i Hercegovine, navodi se u priopćenju.
Radna grupa predlaže adekvatno poboljšanje položaja tzv. ostalih u Federaciji BiH. Uvodi se nova glava u Ustav Federacije s nazivom „Sudska vlast u Federaciji Bosne i Hercegovine“ koja bi objedinila odredbe o Vrhovnom sudu Federacije, kantonalnim i općinskim sudovima te izdvajanje glave pod nazivom „Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine“. Uz ovo, potrebno je unijeti i poglavlje o proračunu pravosudnih institucija u Federaciji BiH čime se dodatno osnažuje pravosuđe kao neovisno od izvršne i zakonodavne vlasti. Mijenja se naziv „ostali“ nazivom „nacionalno neopredijeljeni i nacionalne manjine“, termin „vitalni nacionalni interes“ mijenja se primjerenijim terminom „vitalni interes“ te se preciziraju i druga terminološka nesuglasja u tekstu ustava, priopćeno je iz Udruženja Pravni institut u BiH.