Published On: Sat, Jul 6th, 2013

NOVA PROVOKACIJA: Za FTV , navodno i hrvatsku TV Ivan Pavao II je Jovan Pavle?!

Čitajući teletekst FTV-a vidio sam da su i oni prenijeli radosnu vijest za sve katolike a to je da će Karol Wojtyla post ati svetac Katoličke crkve. E sada, ono što mi je najviše zasmetalo je to što umjesto Ivan Pavao II stoji Jovan Pavle II. Ovo je još jedan dokaz o potrebi kanala na hrvatskom jeziku u FBIH i BIH…

1. Federalna televizija je entitetska televizija Federacije BiH, znači da bosanski i hrvatski jezici imaju prednost nad srpskim.

2. Kakve veze Ivan Pavao II ima sa Srbima i srpskim jezikom, nikakve. Ivan Pavao II je bio poglavar Rimokatoličke crkve koja nema nikakve veze sa pravoslavnom.

3. Da pasurd bude veći i neprofesionalnost vidljivija, na slikama možete vidjeti da je datum postavljanja vijesti 5. srpnja, a u tekstu se uz Jovana… spominje se oktobar (op.a).

Logično je da će ovakve vijesti o vjeri, većinom čitati Hrvati, pa je logično da vijest bude potpuna na hrvatskom jeziku.

Ovo nije prvi put na FTV-u da se hrvatski jezik ne koristi na onim temama na kojima bi se trebao koristiti. Možda za nekoga ova moja opaska nije za reagiranje, ali kroz takve stvari se vidi diskriminacija Hrvatskog naroda u BiH.

poslao čitatelj l poskok.info