Published On: Mon, Mar 30th, 2020

Nova naredba u FBiH: Od danas svi koji ne poštuju samoizolaciju idu u prinudnu izolaciju

U Sarajevu je danas održana 11. izvanredna sjednica Federalnog stožera civilne zaštite (FSCZ) kojim je predsjedavala zapovjednica Jelka Milićević.

S ciljem sprečavanja širenja zaraze korona virusa (Covid-19) na području F BiH, na današnjoj sjednici analizirane su do sada donesene mjere, razmatrane buduće i donijeta jedna nova naredba o prinudnoj izolaciji za svaku osobu koja ne postupi po rješenju nadležnog organa kojim se određuje mjera izolacije za vrijeme vremenskog razdoblja za koji je ta mjera određena ili produžena.

Ovom naredbom zadužuju se županijski stožeri civilne zaštite da, u suradnji sa županijskim kriznim stožerima ministarstava zdravstva, županijskim ministarstvima unutarnjih poslova, županijskim upravama policije, županijskim inspekcijskim organima, osiguraju objekte i uvjete za prinudnu izolaciju sa potrebnim sanitarnim, zdravstvenim i drugim uvjetima boravka osoba za koje je određena mjera izolacije. Rok za uspostavljanje objekata za prinudnu izolaciju je tri dana od dana donošenja ove naredbe.

Načelnik FSCZ Fahrudin Solak informirao je članove Stožera o aktivnostima na dezinfekciji javnih površina u Konjicu i Jablanici kao početku sustavne dezinfekcije gradova u FBiH koje izvodi FUCZ i jedna je od mjera u borbi protiv širenja zaraze korona virusa (Covid – 19).