Published On: Pet, svi 3rd, 2013

Nova bitka u Belgiji: "Etničke grupe" bore se za mjesta u EU-parlamentu

Belgija trenutno ima 22 poslanika u EU-parlamentu. Od toga 13 etničkih Flamanaca iz entiteta Flandrija i 8 etničkih Valonaca 1 Nijemac iz entiteta Valonija.
Budući da se Hrvatska uskoro pridružuje, na novim izborima 2014. mijenja se broj zastupnika: Belgija i drugih 11 zemalja gube po jednog predstavnika.
Belgijska savezna vlada planira ukinuti jedno od 13 flamanskih mjesta. Flamancima to naravno nimalo ne odgovara te su već započeli političku bitku. Njihov glavni argument glasi: Flamanci su već sada nedovoljno zastupljeni u EU-parlamentu. Dok jedan flamanski parlamentarac zastupa 320.000 flamanskih glasača, jedan valonski zastupa 290.000 glasača. Ako bi Flamanci sada izgubili to jedno mjesto, onda bi se ta razlika na njihovu štetu još i povećala.
Zato Flamanci predlažu: Jedno mjesto ukinuti Valoncima ili Nijemcima koji su ioanko zajedno u jednom entitetu. Osim toga, Valonci i Nijemci imaju zajedničke političke stranke dok Flamanci imaju svoje.