Published On: Sub, ožu 30th, 2013

Nikšić tužio premijera Jerka Ivankovića Lijanovića

Protesti vojnih penzionera u Sarajevu, 28.03.2013.Bivši Premijer FBIH Nermin Nikšić i federalni ministar pravde Zoran Mikulić podnijeli su danas krivičnu prijavu protiv Jerke Ivankovića Lijanovića, dopremijera FBiH i federalnog ministra poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, zbog sumnji da je počinio krivično djelo zloupotrebe položaja ili ovlaštenja

 
Krivična prijava podnijeta je Kantonalnom tužilaštvu u Sarajevu zbog sumnji da je dopremijer Ivanković Lijanović prekoračio granice službenog položaja ili ovlaštenja na način da je poduzeo radnje predsjedavanja sjedicom Vlade FBiH i potpisivanja akata Vlade bez prethodne saglasnosti premijera, čime je teško uzurpirao ustavna i zakonska prava premijera Federacije Bosne i Herecgovine.
Ova informacija potvrđena je Agenciji FENA u uredu premijera FBiH.
Također nam je iz premijerovog ureda rečeno da je premijer Nikšić, koristeći se svojim ustavnim ovlaštenjima, danas Ustavnom sudu Federacije BiH uputio zahtjev za rješavanje spora između premijera FBiH i devet ministara Vlade FBiH u vezi s donošenjem nezakonite i neustavne odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Vlade Federacije BiH.
– Svjedoci smo grubog kršenja zakona i ustava koje osmišljavaju i provode stranke koje ne čine parlamentarnu većinu, a čiji ministri unatoč tome uporno sjede u Vladi FBiH i tako ismijavaju elementarne demokratske norme i postulate.
Nema drugog načina da se ova situacija razriješi osim da pravosudne institucije reagiraju, onemoguće i kazne takvo djelovanje – izjavio je za Agenciju FENA Nikšić.