Published On: Čet, tra 4th, 2013

NIKŠIĆ: Ministri koji nemaju potporu većine moraju odstupiti s funkcija, zbog građana ali i zbog svoje savjesti

Povodom pisma – javnog poziva koji je osam ministara, inače pripadnika stranaka parlamentarne manjine, uputilo premijeru Federacije BiH i ostalim ministrima, ovim putem moramo reagirati i ukazati na slijedeće činjenice, navodi se u dopisu federalnog premijera. – Želim Vas podsjetiti da Odluka o izmjeni i dopuni Poslovnika o radu Vlade FBiH nije donesena sukladno članku 12. Zakona o Vladi FBiH, a što Vi ističete u Vašem pozivu – navodi federalni premijer. Ured za zakonodavstvo Vlade Federacije BiH, institucija koja je dužna i nadležna da utvrđuje zakonitost i ustavnost akata predloženih na sjednicama Vlade, kao što je slučaj s predmetnom Odlukom, veoma je jasno i precizno istaknula da Odluka nije u skladu upravo sa spomenutim člankom Zakona. Što je još važnije, kako se dodaje u dopisu, u potpunoj je suprotnosti s najvišim pravnim aktom Federacije BiH, Ustavom Federacije BiH te Zakonom o Vladi FBiH.  Ovakvo mišljenje je Ured za zakonodavstvo u pismenom obliku dostavio Vladi Federacije BiH i svi ministri su upoznati s njegovim sadržajem, a podsjećam vas da Vam je isti stav i na sjednici 19. ožujka iznio direktor Ureda za zakonodavstvo, što znači da je sve s Vaše strane urađeno s jasnim umišljajem. Na ovaj način željeli ste derogirati ovlasti premijera kako bi sami sazivali sjednice i potpisivali akte Vlade, što je ravno puču jer su te ovlasti jasno propisane Ustavom i Zakonom – navodi Nikšić. Iz tog razloga je, kako ističe premijer Nikšić, od Ustavnog suda FBiH zatražio da razriješi spor između premijera i devet ministara u vezi sa spornom odlukom, a zbog prekoračenja ovlasti i zloporabe položaja podnio je i kaznenu prijavu protiv dopremijera Jerke Ivankovića Lijanovića. Nikšić je naveo da nema namjeru zakazivati ​​redovne sjednice Vlade FBiH dok Ustavni sud FBiH ne riješi ovaj spor. – Naravno, spreman sam sva hitna pitanja rješavati u okviru izvanrednih sjednica iu skladu sa Zaključcima o radu Vlade koje je usvojio
Predstavnički dom Parlamenta FBiH prilikom izglasavanja nepovjerenja Vladi. Drago mi je da su se ministri koji su uputili ovaj poziv sjetili položene prisege koja nas sve obavezuje na poštivanje Ustava i zakona FBiH, a koje svojim ponašanjem nemilosrdno gaze i ismijavaju – dodaje se u dopisu. – Pozivam ministre koji na sve načine pokušavaju sačuvati svoje pozicije, iako nemaju potporu tijela koje ih je imenovalo, radi građana ali i svoje savjesti u najkraćem roku odstupe sa svojih funkcija. Smatram da je to najjednostavniji i najbrži način da se Vlada konstituira u skladu s voljom parlamentarne većine i počne raditi u svom punom kapacitetu u korist građana Federacije BiH – navodi premijer Nermin Nikšić u dopisu.