Published On: Wed, Sep 4th, 2019

NESVJESNO ILI NAMJERNO IZVRIJEĐAO BOŠNJAKE? Trebamo učiti od Albanaca, naš nacionalni identitet je slab, a važan je, jer štiti čovjeka

“Treba učiti od Albanaca kako se gradi identitet i šta te štiti. I među Albancima imate katolike, pravoslavce i muslimane, ali su oni Albanci. Hoćemo li dočekati da to bude i na ovim prostorima, ne znam”. kazao je Komšić.

Srbi su politička nacija koja u sebi okuplja i pravoslace i katolike i muslimane Srbe. Jednako kao što su i Hrvati, koji u sebi okupljaju i katolike, i starokatolike, i pravoslavce i muslimane Hrvate.

Stoga se Komšićeva poruka može shvatiti kao kritika Bošnjacima u kojem smjeru ide izgradnja njihove političke nacije.

Za Komšića Bošnjačka nacija nije dovoljno inkluzivna. I bazirana je samo na muslimane i Islam. Čak štoviše Komšić prvi put jasno priznaje da je nacionalni identitet važan i da on štiti čovjeka, ali da ga treba graditi kako kaže.

Kako ga graditi?

Kao primjer on navodi Bošnjacima Albance. On tvrdi da Bošnjaci trebaju učiti od Albanaca kako se pravi nacija.

Međutim Komšić očito nije učio povijest, niti ga zanima što je do sada bošnjačka elita inkluzivnog učinila u izgradnji takve nacije.

Opet Komšić nema pravo Bošnjacima određivati kako će oni graditi svoju naciju. Kao eksluzivnu, muslimansku, ili panislamsku oslonjenu na sentiment prema islamizaciji, Otomanima i osvajačima ili će biti inkluzivna, višekonfesionalna, izvorno bosanska, i kao takva zatvorena prema pansilamizmu. Upravo kakvaje albanska.

No za višekonfesionalnu bošnjačku naciju malo je kasno.

Naime ne mogu se katolici i pravoslavci iz BIH koji nisu nužno Srbi i Hrvati, ma koliko takvih bilo,  inkluzirati u ideju bošnjačke nacije u kojoj bi idol bio El Fatih. No svakako bi mogli u ideju bošnjačke nacije u kojoj bi povijesni simbolički punktovi bili mjesta koja spajaju tri konfesije a nikako razdvajaju. I u ideju one nacije koja bi bila šarmantna i zavodljiva ne takva da katolike i pravoslavce stigmatizira na dnevnoj osnovi.

Međutim te punktove SDA je od prvog dana odbila. Oni od prvog dana moderno bošnjaštvo grade kao negaciju svega drugačijeg. Bošnjak je tako nepravoslavac i nekatolik.

Zato se i u najstarijem dokumentu BIH briše ono “U ime oca , i sina , i Duha Svetoga” jer je ono negacija modernog nacionalnog bošnjačkog konstrukta. Komšić je mislio da se to briše radi komunističkog antifašizma.  No Željavi se preveslao. Jednog dana, nadamo se da će poživjeti, postat će svjestan kome je puhao u rog. Slično kao i Mesić.

Nemoguće je u Albaniji zamisliti dane Turskog djeteta, proslave turskih bitki, predsjednika Albanije koji govori Erdoganu “Ti si naš predsjednik i ova zemlja el Fatih sinova ostavljena je tebi u amanet”. Nema albanskog reisa koji će reći “Mi smo Turci a naša mati je Turska”. Sve to u Albaniji izazvalo bi ogromne nemire među konfesijama a albanaska nacija postala bi prošlost.

Zato je Skender Beg iliti Juraj Kaštriot otac albanske nacije. Skender begova se Komšićevi nalogodavci stide. To bi recimo kod BIH naroda mogao biti Mihajlo Ljubibratić, vojskovođa Ivan Musić, donekle i Kapetan Gradaščević ili pak Žana Mercus. Oni su buntovnici protiv Istanbula, kakvi takvi i  donositelji slobode na ovim prostorima. Mihailo Ljubibratić uz to je dodatno inkluzivan jer je preveo prvi Kuran na ovim prostorima.

Ahdnama je negacija bošnjačke nacije. I potvrda kolonijalne svijesti Bosne. Proslava nje također.

U  svakom slučaju, osim što je izvrijeđao Bošnjake, Komšić je ovdje priznao da je nacionalni identitet važan, da ga treba graditi kako bi štitio čovjeka.

Za njega  ni Hrvati, ni Srbi ni Bošnjaci nisu nacije a Albanci jesu. Čovjek inače obnaša dužnost predsjednika u  BIH.

Očekujmo stoga njegovu rečenicu prilokom posjete Tirani: “Znate kod nas se još nije razvio nacionalni  identet koji smatram važnim da štiti čovjeka. Mi ti gore imamo tek katolike, pravoslavce i muslimane”.

Ovako negiranje bošnjačkog nacionalnog identiteta ne pamti se u modernoj BIH. Slično njemu, Bošnjake je svojevremeno izvrijeđao i Stipe Mesić, kad je kazao da bi država Bošnjaka, preko noći postala radikalizirana i da se stoga ne smije dozvoliti bošnjački entitet. Preneseno on je iznio stav da Bošnjake mahom smatra narodom sklonim radikalizmima. Nedugo nakon toga dobio je nagradu grada Sarajeva. Valjda da šuti.