NEKI SE RODE KRAJ VODE: Općinama 12.047,810,78 KM za šest mjeseci 2015. na ime naknade za hidroakumulacije

Informiramo javnost da JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar redovito izmiruje svoje zakonske obveze na ime naknade za izdvajanje i usmjeravanje dijela prihoda poduzeća ostvarenog korištenjem hidroakumulacijskih objekata. Općinama je za šest mjeseci (siječanj – lipanj) tekuće godine u tu svrhu izdvojeno 12.047,810,78 KM pojedinačno kako slijedi:

Na temelju zaključka Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (DN broj 02-02-874/09 od 30. srpnja 2009. godine) donesenom prigodom usvajanja izmjena i dopuna navedenoga Zakona, općine su dužne od prikupljenih sredstava u iznosu od minimalno 50 %  tih naknada investirati u infrastrukturne projekte područja koja su oštećena hidroakumulacijom.

r.br. Pogon Općina/grad Ukupno (KM)
                                  HE Rama Rama 4.752.714,00
CHE Čapljina Čapljina 866.042,98
CHE Čapljina Neum 565.864,68
CHE Čapljina Ravno 539.059,52
                  HE Peć Mlini Grude Grude 568.455,00
HE Mostar i
HE Mostarsko blato
Mostar 1.836.873,56
HE Mostarsko blato Široki Brijeg 423,963,1
Sliv Vrbas (HE Jajce I i II) Jajce 2.504.838,20
                     UKUPNO: 12.047,810,78

Napomena:
Od početka primjene izmjenama i dopunama Zakona o izdvajanju i usmjeravanju dijela prihoda poduzeća ostvarenoga korištenjem hidroakumulacijskih objekata, 30. srpanj 2009. godine pa do 30.6. 2015. godine, JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar u općinske proračune uplatila je oko 118 milijun KM. –