Published On: Sri, lip 12th, 2013

NAROČITO OTKAD SU ODSELILI: Smanjen broj nezaposlenih mladih u Federaciji BiH

Broj nezaposlenih osoba u Federaciji BiH, u dobi do 30 godina, sa završenom srednjom školom ili fakultetom, u travnju je smanjen za 1.805 u odnosu na siječanj.

Imajući u vidu trenutna ekonomska kretanja i poteškoće na tržištu rada, ovi rezultati mogu biti direktno povezani sa programom Federalnog zavoda za zapošljavanje “Jačanje konkurentnosti na tržištu rada – Prvo radno iskustvo”, čija je realizacija započela u prosincu 2012. i koji je upravo namijenjen mladima bez radnog iskustva, priopćeno je iz te institucije.

Za ovaj program, koji se realizira u suradnji s županijskim službama za zapošljavanje, Federalni zavod za zapošljavanje je osigurao financijska sredstva u iznosu od 4.554.000 KM, na osnovu kojih je omogućeno sufinanciranje stručnog osposobljavanja za rad u struci i stjecanje prvog radnog iskustva za 1.000 nezaposlenih mladih.

S obzirom na to da je jedna od najvećih prepreka za mlade na tržištu rada nedostatak radnog iskustva i nedovoljna osposobljenost za rad u struci, Federalni zavod za zapošljavanje je u okviru svojih mjera aktivne politike zapošljavanja za 2013. planirao realizaciju sličnog programa.