Published On: Pon, ožu 8th, 2021

Nakon godinu dana BiH počela izradu Strategije za borbu protiv terorizma

BiH je jedina zemlja u regiji bez usvojene Strategije za borbu protiv terorizma u 2021. godini.

Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine započelo je sa prikupljanjem informacija potrebnih za izradu Konačnog izvještaja o implementaciji Akcionog plana Strategije za prevenciju i borbu protiv terorizma, koja je istekla krajem prošle godine.

Krajnji rok za izradu izvještaja nije određen.

“Izvještaj će biti završen kada dobijemo sve povratne informacije, a treba imati u vidu da, naprimjer, Izvještaj Ministarstva unutarnjih poslova Republike Srpske mora čekati potvrđivanje od strane Vlade RS-a”, naveli su iz Ministarstva.

Jedini u regiji bez strategije

Kako je iz Ministarstva, donošenje Izvještaja će imati utjecaj na izradu nove strategije, pri čemu će se uvažiti svi komentari i sugestije prikupljeni s terena.

BiH je jedina zemlja u regiji bez usvojene Strategije za borbu protiv terorizma u 2021. godini. Istekom prošle godine, Ministarstvo sigurnosti je Vijeću ministara poslalo na usvajanje odluku o formiranju radne grupe za izradu dokumenta nove strategije. Vijeće ministara još uvijek nije usvojilo ovu odluku.

Radnu grupu čine 32 člana, kako stoji u odluci upućenoj Vijeću ministara u koju je BIRN BiH imao uvid te će u njoj sudjelovati predstavnici ministarstava i relevantnih organizacija zaduženih za preventivni dio Strategije.

Ciljevi nisu ostvareni

Prethodnu strategiju su uglavnom izradili stručnjaci sigurnosnog sektora, zbog čega su je sugovornici BIRN-a BiH smatrali isuviše sekuritiziranom.

Izrada Konačnog izvještaja predviđena je Zaključkom Vijeća ministara o usvajanju Izvještaja o implementaciji Akcionog plana za provedbu Strategije za 2019. godinu.

U izvještaju za 2019. godinu se navodi kako neki od važnih ciljeva Strategije nisu ostvareni do kraja njenog trajanja. Oni se u najvećem dijelu odnose na nedovoljan rad na prevenciji terorizma, izostanak prevencije radikalizacije na internetu i neizdvajanje novca iz budžeta za provedbu aktivnosti.

Ovo je jedini izvještaj o provedbi sačinjen od usvajanja Strategije 2015. godine.

BIRN BiH je tijekom prethodnih godina radio analize provedbe Strategije.

Analizama je utvrđeno kako se bh. vlasti oslanjaju na donatorska sredstva u razvoju preventivnih programa, kako nije usvojen Akcioni plan na svim nivoima te kako nije uspostavljen jasan sustav prevencije terorizma u svim lokalnim zajednicama.