Published On: Pet, sij 3rd, 2014

Najviše žalbi na rad sudova, uprave i policije

SARAJEVO – Ombudsmen za ljudska prava BiH Ljubomir Sandić istaknuo je u izjavi za Agenciju Fena da je broj obraćanja građana i pravnih osoba ovoj instituciji u 2013. godini povećan za nekoliko posto u odnosu na 2012. godinu

– Broj obraćanja građana je viši od 12.000, a više od 5.000 žalbi bilo je u radu u 2013. godini – kazao je Sandić, uz napomenu da se radi o generalnom osvrtu na rezultate rada Instititucije ombudsmena, budući da je u toku sumiranje rezultata za godišnji izvještaj.

Precizira da se najveći broj obraćanja odnosi na oblast građanskih i političkih prava, odnosno obraćanja u kojima su se građani ili pravne osobe žalili na sudove, upravne organe, policiju i druge.

Slijede obraćanja iz oblasti ekonomsko-socijalnih i kulturnih prava, a radi se o žalbama koje su se uglavnom odnosile na oblast radnih odnosa, obrazovanja, komunalnih usluga, zdravstva, socijalne zaštite, mirovinskog osiguranja i drugih socijalnih i ekonomskih prava.

Sandić navodi da Institucija ombudsmena BiH za ljudska prava bilježi i značajan broj žalbi podnesenih radi diskriminacije po različitim osnovama, te da su najbrojnije one koje se odnose na mobing, i razne druge oblike uznemiravanja, na osnovu etničke pripadnosti, u vezi s nacionalnom manjinom i na osnovu obrazovanja i društvenog položaja.

Precizirao je da se tamo gdje su utvrđena kršenja ljudskih prava, a da nisu otklonjena odmah po obraćanju ombudsmenu, išlo s preporukama da se ta kršenja otklone, te da je u odnosu na 2012. godinu povećan broj preporuka koje su većim dijelom ispoštovane.

Ombudsmen BiH je najavio da će u godišnjem izvještaju za 2013. biti sadržana i obavještenja o uzrocima i razlozima za spomenute generalne pokazatelje o radu Institucije ombudsmena.

– U 2014. godini prioriteti će biti: rješavanje pojedinačnih žalbi građana i zaštita ljudskih prava, zatim promoviranje ljudskih prava radi preveniranja i povećanja obujma same svijesti o stvaranju uvjeta za ostvarenje što većeg obujma ljudskih prava, te jačanje kapaciteta Institucije ombudsmena radi što kvalitetnijeg i što efikasnijeg rada na promociji i zaštiti ljudskih prava – poručio je ombudsmen BiH Ljubomir Sandić u izjavi za Fenu.