Published On: Tue, Jul 2nd, 2013

Nadzorni odbor smijenio direktora Knezovića

U cilju informiranosti građana grada Mostara, Nadzorni odbor Javnog poduzeća „MOSTAR-PARKING“ d.o.o. Mostar, ovim putem obavještava javnost da je gospodin Mladen Knezović direktor JP „MOSTAR-PARKING“ d.o.o. Mostar. razriješen dužnosti, Odlukom Nadzornog odbora o razrješenju

Kako prenosi portal Moinfo.ba, razlog za razrješenje uprave JP “MOSTAR-PARKING” je nezakonito djelovanje. Naime i pored upozorenja od strane Predsjednika Gradskog vijeća koji je osnivač JP “MOSTAR-PARKING” kao i upozorenja Pravobranitelja Grada Mostara da se ne saziva nezakonita skupština JP “MOSTAR-PARKING” ipak je ista sazvana i održana na kojoj su donesene nezakonite odluke:

– Odluka o cijeni i načinu plaćanja parkiranja na javnim ulicama i parkiralištima. Iako Odluku “o organizaciji i načinu naplate parkiranja” donosi isključivo Gradsko Vijeće. Poređenja radi to bi bilo isto kao kad bi cijenu vode određivala Skupština JP “Vodovod”, a ne Gradsko vijeće Mostara.

– Suprotno Odluci Nadzornog odbora o razrješenju Uprave poduzeća, Mladen Knezović dostavlja Gradonačelniku grada Mostara Plan poslovanja poduzeća, kojim namjerava započeti sa radom poduzeća 1.7.2013. godine i to na samo jednom djelu Grada i to po ratnoj liniji razdvajanja. Također u medijima iznosi svoje planove kojima direktno preuzima obveze u ime i za račun poduzeća, u pogledu zaduživanja, opterećivanja imovine, zaključivanjem ugovora koji ne predstavljaju tekuće poslovanje.

– Naglašavamo da navedenim “Planom” gospodin Knezović namjerava bez znanja i suglasnosti Nadzornog odbora i osnivača JP “MOSTAR-PARKING” putem nelegalne Skupštine poduzeća stvoriti preduvjete za početak rada poduzeća.

U cilju sprječavanja nastavka nelegalnih aktivnosti Mladena Knezovića, kao i zaštite interesa grada Mostara, Nadzorni odbor JP “MOSTAR-PARKING” d.o.o. Mostar na sjednici održanoj dana 28.6.2013 godine donosi: Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o razrješenju Uprave JP “Mostar parking” d.o.o. Mostar, kojom se ovlaštenje za tekuće poslovanje poduzeća prenosi na izvršnog direktora Esada Memića.

Nabrojane odluke, kao i cijeli zapisnik s održane sjednice, mogu se naći na portaluMoinfo.ba.

Na rasplet novonastale situacije treba još pričekati, jer prema zakonu gradonačelnik Mostara Ljubo Bešlić može smijeniti Nadzorni odbor JP “MOSTAR-PARKING” i tako bi njihove odluke bile poništene.