Published On: Pon, ožu 11th, 2013

MULTIKULTI CITY: Ni traga od Hrvata u upravama javnih ustanova u Sarajevu

Nakon što je sarajevska županijska Vlada na zadnjoj sjednici donijela rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika i članova upravnih odbora javnih ustanova iz oblasti zdravstva, razvidno je kako u multikulturnom Sarajevu Hrvata a ni ostalih naroda i narodnosti nema u tim upravnim odborima. Bošnjaci su zauzeli sva mjesta, a najveće zasluge za segregaciju pripadaju SDA koja ima vlast u sarajevskoj županiji.
Podsjetimo, nakon što je razriješila članove upravnih odbora županijska Vlada je imenovala nove UO, i to: u JU “Apoteke Sarajevo” za predsjednika je imenovan Edo Hasanbegović, a članovi su Izeta Kečo, Mehmed Bašagić, Mirsad Šabaredžović i Emir Zlatar; u JU Dom zdravlja Sarajevske županije za predsjednika UO imenovan je Haso Sefo, a članovi su Selma Lučkin, Vedad Kulenović, Alija Drnda i Enes Šačić; u JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Sarajevske županije za predsjednicu UO je imenovana Amra Bešlagić, a članovi UO su Dževad Begić, Meliha Pozderac-Memija, Mirela Pleho i Fadil Hubijar; u JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Sarajevske županije za predsjednicu je imenovana Fatima Grabovica, a članice su Naima Lokmić, Melina Latić-Dautović, Enra Mehmedika-Suljić i Jasmina Muratagić-Kučanović; u JU Zavod za medicinu rada Sarajevske županije za predsjednika je imenovana Elma Ibrahimpašić, a članovi su Saveta Zvizdić, Merima Pašić, Amira Srna i Safet Omerspahić; u JU Psihijatrijska bolnica Sarajevske županije za predsjednika UO je imenovan Samir Suljagić, a članovi su Nermina Iblizović, Enver Pašić, Salko Pašović i Sabina Backović.
A gdje su “ostali”
U JU Zavod za javno zdravstvo Sarajevske županije za predsjednika je imenovan Semin Bećirbegović, a članovi su Džana Šačić, Jakuf Subašić, Muvedeta Butmir i Dženan Selimbegović; u JU Zavod za sportsku medicinu Sarajevske županije za predsjednicu UO imenovana je Zadinka Pašić, a članovi su Sabina Sadović, Fatima Kožljak, Nedim Ahmetović i Aida Behram; u JU Zavod za alkoholizam i druge toksikomanije Sarajevske županije za predsjednicu je imenovana Lejla Agić, a članovi UO su Đana Lončarica, Aziz Šukalo, Elvira Džambasović i Emina Kasumagić-Halilović; u JU Zavod za zaštitu zdravlja studenata Univerziteta u Sarajevu za predsjednicu je imenovana Almira Lujinović, a članovi su Almina Jusić, Safet Bibić, Sedija Bajrović i Elmina Bandić; u JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Sarajevske županije za predsjednika je imenovan Esad Taljanović, a članice su Amra Puhalović, Merima Šehić, Atifa Hamzić i Ismail Sarić. Na kraju je važno konstatirati činjenicu kako su se samo prije mjesec dana vlasti Sarajevske županije hvalile kako su riješile problem “Sejdić – Finci”, no čini se da je to bilo samo deklarativno, što je razvidno iz niske imena novih članova upravnih odbora u zdravstvu.