Mostarska zaobilaznica gradit će se novcem od klirinškog duga

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici održanoj u Sarajevu, podržala inicijativu Federalnog ministarstva prometa i komunikacija da sredstva iz akumulirane dobiti javnih poduzeća i iz klirinškog duga Ruske Federacije budu usmjerena za realizaciju prioritetnih infrastrukturnih projekata.

”Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije i Federalno ministarstvo prometa i komunikacija zaduženi su da hitno, a najkasnije u roku od 30 dana, osiguraju održavanje skupština u resornim javnim poduzećima”, navodi se u priopćenju Vlade Federacije.

Kao prioritetni projekti navedeni su izgradnja brze ceste Lašva – Nević Polje, cestovno povezivanje Sarajeva i Goražda, zaobilaznice Mostar – jug i Mostar – sjever (kao dionice autoceste na Koridoru Vc), Gradska prva transverzala Sarajevo i autoceste Žepče – Tuzla.

Federalna ministarstva prometa i komunikacija, financija, energije, rudarstva i industrije, JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar i JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo zaduženi su da, u okviru svojih nadležnosti i u suradnji s nižim razinama vlasti, poduzmu sve potrebne aktivnosti u cilju realizacije zaključaka.

Federalno ministarstvo financija zaduženo je da, u što kraćem roku, pripremi Rebalans Proračuna FBiH u skladu s ovim zaključcima, a Autoceste FBiH i Ceste FBiH rebalanse svojih planova poslovanja za 2017. godinu.

Konačnu odluku o ovoj inicijativi i njezinoj realizaciji donijet će Parlament FBiH./HMS/