Published On: Sub, srp. 29th, 2017

MOSTAR: Vlada FBiH potrošit će 12 milijuna KM za stavljanje u funkciju Staklene banke

Ured za reviziju intitucija FBIH je konstatirao da raspoloživi prostori Vlade FBiH nisu odgovarajuće iskorišteni, te da nisu izvršene analize i procjene o mogućnosti optimalnog korištenja ovih prostora. Revizori smatraju da je to rasipničko ponašanje.

Revizijom je utvrđeno da je u 2015. godini, od ukupnih 59 proračunskih korisnika FBiH, njih 32 su smještena u raspoložive poslovne prostore Vlade FBiH. Preostalih 27 proračunskih korisnika već godinama troše proračunski novac, jer nisu riješili smještaj u okviru raspoloživih prostora Vlade FBiH.

Vlada FBiH raspolaže sa velikim brojem poslovnih prostora (28.500 m2), pored vlastitih prostora, raspolaže i imovinom bivšeg Zavoda za platni promet FBiH (41.000m2) i bivšeg Federalnog ministarstva obrane, gdje ukupna površina raposloživih prostora nije evidentirana, piše Žurnal.info.

Vlada FBiH za zakup prostora od stranke SDP do sada je iz proračuna utrošila cca. 9,5 milijuna maraka, čiji prostor koristi posljednih 20 godina. Dalje je u revizorskom izvještaju, vidljivo da Vlada Federacije iako nije riješila ni smještaj u okviru svojih raspoloživih poslovnih prostora, nastavila je ulagati u objekt Geodetskog zavoda, Vilu Braun te Hotel Hercegovina, koje nikada kasnije nije koristila.

“Vlada FBiH i nakon razdblja obuhvata revizije, dalje nastavlja s praksom ulaganja u tuđe objekte, te je u 2016.godini odlučila da po cijeni od cca. šest milijuna KM kupi objekt ”Staklena banka“ u Mostaru, na kojem nisu riješeni imovinsko-pravni odnosi. Također, procijenjeno je da će stavljanje u funkciju ovog objekta za smještaj proračunskih korisnika FBiH, zahtijevati dodatna ulaganja u iznosu cca 9,5 milijuna KM”, piše u izvještaju revizije učinka Ureda za reviziju institucija u FBiH.

Vlada FBiH i Služba nisu osigurale ekonomično, efikasno i transparentno ugovaranje zakupa prostora za smještaj proračunskih korisnika FBiH, što je za posljedicu imalo neopravdanu potrošnju novca za zakupe poslovnih prostora, kupovinu i adatpatciju tuđih objekata.

“U revidiranom razdoblju od 2013. godine do 2015. godine potrošeno je cca.12 milijuna KM, samo za troškove zakupa za smješta proračunskih korisnika FBiH.” navodi se u revizorskom izvještaju.

Nadležni u Službi za zajedničke poslove organa i tijela FBiH, nisu odgovorili na upit revizije s koliko ukupno poslovnih prostora trenutno raspolaže Vlada FBiH, kakav je njihov pravni status, koliko se prostora koristi za rad proračunskih korisnika FBiH, ima li i koliko neiskorištenih prostora./HMS/