Published On: Pet, sij 29th, 2021

Mnoga prezimena u BIH plemićka su prezimena porijeklom od plemstva Vučetićevih. Vidite jeste među njima…

Obitelj Vuchetich (Vučetić) jedna je od starih obitelji hrvatskog plemstva. Prema povijesnim izvorima živjelo je u 14. i 15 stoljeću pleme Vucheticha u Bosni, današnjoj jugoistočnoj Hercegovini i to vjerojatno oko Bileća i Goražda.

Tako nalazimo u drugoj polovici 14. stoljeća uglednog plemića–diplomatu Tvrtka Vucheticha.

On živi i djeluje na dvoru bosanske kraljice Jelene Grube. U to vrijeme, Dubrovnik se obvezao plaćati Dmitrovdanski i Stonski dohodak bosanskoj kraljici. Zbog toga Tvrtko Vuchetich boravi u Dubrovniku. Njemu je odlukom Dubrovačkog Vijeća dana 02. veljače 1398. godine isplaćen Stonski dohodak da ga preda svojoj vladarici.

Prije godine 1551. doselili su se Vuchetichi u Brinje. Kralj Leopold I darovnom poveljom od 14.07.1698. god. dodjeljuje Lovri i Mihaelu Vuchetichu, ne samo novo plemićko dobro, nego im priznaje stare posjede plemićkog dobra Brinje i dodjeljuje a lodije (imanja) Drenovac, Verbova Lokva, Križevačka Glavica, Veliki Kret, Stajnička draga, Brezovo polje, Lipica i Letinac.

To je učinio vjerojatno stoga što su stare povelje nestale u turskim razaranjima.

Dana 29. travnja 1652. godine, vojvodi brinjskom knezu Pavlu Vuchetichu za iskazanu hrabrost i vojničke vrline potvrđuje se staro plemstvo i car i kralj Ferdinand III dodjeljuje mu novu grbovnicu.

Zanimljivo je da je u štitu grba drugi štit s dvije prekrižene sablje i natpisom ET PEDES ET EQUES.

Naš poznati heraldičar Bartol Zmajić smatrao je ovaj natpis u štitu grba za vrlo rijedak u svjetskoj heraldici. Obično se natpisi (gesla) nalaze ispod grba, a ne u samom grbu. ET PEDES ET EQUES u slobodnom prijevodu glasi na nogama i jašući (na konju).

Grb je dobio Pavao Vuchetich koji je očito bio sklon vojničkom pozivu i vrlo je izvjesno da je sudjelovao u 30-godišnjem ratu u kojem je sudjelovalo veliki broj hrvatskih konjanika.

Tu je prvi puta u vojnoj terminologiji došlo do primjene izreke ET PEDES ET EQUES.

Hrvatski konjanici su po potrebi borbe postajali u ratu i pješaci.

Prezime Vuchetich je vrlo staro i potječe od starohrvatskog imena Vuk.

Ono se mijenjalo tijekom vremena. U početku je bilo Vlk, Vlkota, Vukota, Vucheta, Vuche, Vucetich, Vuczetich, Vučetić i Vuchetich. Vuchetina djeca su Vuchetichi.

U 16. st. u obiteljskim spisima piše se ovo prezime kao Wchetich, u 17. st. Vucetich i Vuczetich.

U 18. st. pa do polovice 19. st. Wuchetich, a od polovice 19. st. pa do I. svjetskog rata Vuchetich. Kasnije jedan dio članova obitelji Vuchetich piše i dalje Vuchetich dok se drugi odlučuju za Vučetić.

Obitelj pl. Vucheticha povezana je s mnogim uglednim obiteljima od kojih valja spomenuti ove:

Baruni Rauch od Nyék-a, baruni Sedesz, baruni Vukasović, von Adelsfeld, de Morelli, von Cäesar, Klobučarić, Duimovich de Erenhein, Dávid od Turocz Szent Petera i Isztebnye, Szallopek od Csallopeka, Berkovich od Berkišina, Miksich od Also Lukavecz, Matanović, Milić, Zlatarić, Crnogorchevich, Herakovich, Holosy, Pozojević ,Uzbašić itd.